Nyheter | Vård

Snabb utskrivning ska spara miljarder

Med en ny lag ska kommuner och landsting tvingas samarbeta så att patienter inte ska behöva ligga kvar på akutsjukhusen i onödan.

Publicerad 2015-03-11

Det var socialminister Göran Hägglund (KD) i alliansregeringen som i oktober 2013 tillsatte en nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

Uppdraget gick till Göran Stiernstedt som tidigare varit chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

I februari 2014 fick han i uppdrag att se över den nuvarande betalningsansvarslagen som infördes 1990 i samband med Ädelreformen.

Nu utmanar han SKL med sina förslag i betänkandet ”Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård”, som överlämnades till regeringen i torsdags.

Syftet med betänkandet är att få bort överbeläggningarna på akutsjukhusen. Kostnaderna är ofantliga:

– Enligt SKLs egna beräkningar ligger varje månad drygt 10 000 patienter kvar en eller flera dagar på en vårdavdelning trots att de är utskrivningsklara.

– Socialstyrelsen kom fram till att under 2012 cirka 80 000 patienter stannade kvar på sjukhus – helt i onödan. Därmed bedöms landstingen varje år lägga ner uppemot fyra miljarder kronor på vård som inte behövs.

– Tidningen Vårdfokus rapporterar att 1 100 patienter per dygn vårdas på sjukhus trots att läkare har bedömt att de är klara för utskrivning och fortsatt vård och omsorg på korttidsboenden, eller från hemtjänst och hemsjukvård.

Målet är nu att den onödiga vårdtiden på sjukhusen ska halveras.

För att nå dit föreslår Göran Stiernstedt en ny betalningsansvarslag – kallad lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – som ska tvinga kommuner och landsting till bättre samarbete.

Målgruppen för den föreslagna lagen är alltså främst patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunala socialtjänsten, exempelvis hemtjänsten, eller från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.

I första hand föreslår utredningen att det träffas avtal mellan landsting och berörda kommuner.

Men misslyckas det är tanken att kommunerna blir betalningsansvariga redan efter tre dagar, jämfört med dagens fem som om helg infaller under femdagarsperioden blir sju dagar.

Göran Stiernstedt medger att pressen ökar dramatiskt på framför allt kommunerna.

Men även landstingen har att anpassa sig till skärpta regler. Man måste exempelvis bli avsevärt bättre på att fördela vårdplatserna inom sjukhuset så att man inte har överbeläggningar inom vissa specialiteter och tomma sängar på andra avdelningar, säger Göran Stiernstedt i en intervju med Svenska Dagbladet.

– Det viktiga här är ju vad som är bäst för patienten. Därför måste kommuner och landsting bli bättre på att samordna sina resurser och samarbeta och inte skylla på varandra. Så har det varit i 20 år, men vi måste bort från det.

Både Läkarförbundet och Vårdförbundet har redan ställt sig positiva till det nya förslaget.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Tidigast nästa år

Regeringen väntas skicka ut förslagen på remiss.

En ny lag bedöms tidigast kunna träda i kraft vid halvårsskiftet 2016.

Här hittar du lagförslaget: ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård”

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas