Nyheter | Vård | Framtid

”Intresset för äldreomsorg större än någonsin”

Nu måste stuprören i äldrevården bort. Många tunga namn gav sin bild av hur vägen till en sammanhållen vård och omsorg bör se ut, när tidningen Dagens Medicin höll heldagsseminarium i ämnet på torsdagen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-10

Rubriken för dagen var ”Multisjuka äldre – så bra blir vård och omsorg utan stuprör” vilket speglade diskussionen: utgångspunkten var positiva exempel och förebilder.

Bland annat berättade företrädare för Knislinge vårdcentral i Skåne om hur man byggt upp sin populära och framgångsrika äldrevårdsmottagning vilket senioren.se tidigare har berättat om.

Hälsostaden i Skåne visar väg

Projektet Hälsostaden i Ängelholm är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård samt sjukhusbunden specialistvård i Region Skåne.
En del av verksamheten är Hälsostadens Mobila team som utför akuta punktinsatser i patientens ordinarie boende. Det mobila teamets läkare är patientansvarig läkare.
Genom Mobila teamets akuta insatser i patientens hem har man kunnat förebygga antalet akutbesök med 94 procent och antalet sjukhusinläggningar med 73 procent.

Dölj faktaruta

Samverkan ett måste

Flera namnkunniga stigfinnare framträdde inför närmre 200 åhörare av politiker och ur vårdskrået.

– Det är ett självbedrägeri att tro att frågan om huvudmannaskapet avgör äldrevårdens kvalitet. Det handlar om att inse att nyckelordet är samverkan, betonade Göran Stiernstedt som på regeringens uppdrag har utrett hur kommuner och landsting ska kunna bedriva en effektivare vård.

Utredningen, som SPF Seniorerna har bjudits in att tycka till om via remiss, förväntas leda till propositioner från regeringens sida.

Utan skärpning kommer staten

Att fem procent av befolkningen förbrukar 50 procent av vårdens resurser är ohållbart när snart allt fler äldre kommer att behöva allt mer vård.

– Det finns resurser i systemet, som skulle kunna användas mycket mer effektivt. Men lyckas inte kommuner och landsting förbättra sin samverkan på allvar kommer både ekonomiska och kvalitetsskäl tvinga fram att staten tar över huvudmannaskapet, förutspådde Göran Stiernstedt.

Det obligatoriska vårdvalet är idag ingen rationell lösning för gruppen av multisjuka äldre, fortsatte Göran Stiernstedt.

– Det är egentligen konstigt att det är kontroversiellt att säga det, eftersom det ju inte är någon kritik mot vårdvalet i sig. Det handlar om att vi behöver hitta en sammanhållen vård och omsorg för någon procent av alla patienter, alltså de mest sjuka äldre.

Äldre är tre generationer

En annan utredare, Susanne Rolfner Suvanto, berättade om dagsläget i den Kvalitetskommission för framtidens äldreomsorg som hon leder. 31 mars 2017 ska man vara klara.

– Jag har ännu så länge inga förslag att redovisa, vi är i process. Men vi försöker med utredningen hela tiden gestalta det vi vill uppnå vilket är just mer av samverkan, sa Susanne Rolfner Suvanto och hänvisade bland annat till nästa veckas stora dialogmöte med olika organisationer, bland dem SPF Seniorerna.

– En annan utgångspunkt jag vill signalera är att vi bör undvika att tala om de äldre som ett kollektiv. Äldre personer kan vara 65 år, 85 år eller 105 år, vilket betyder att vi talar om tre generationer.

Lära av förebilder

Susanne Rolfner Suvantos utredning ska leda till ”högre kvalitet och ökad effektivitet”, enligt direktiven.

– Men högre kvalitet måste ställas i relation till något. Svensk äldreomsorg är redan mycket bra, och har utvecklats ofantligt under många decennier. Därför behöver vi identifiera vad som fungerar bra idag och lära av det.

Idéer för att trygga personalförsörjningen är också en uttalad huvuduppgift för utredningen.

Här har man bland annat beställt en studie av 3-4 000 artiklar under 2015 för att kartlägga i vilken utsträckning äldreomsorgen framställs som präglad av kris och vanvård.

Delbetänkande i höst

Den 30 september kommer delbetänkanden på två områden, fortsatte Susanne Rolfner Suvanto:

– dels om det finns anledning att skapa en ny form av särskilt boende för personer som inte behöver vård dygnet runt
– dels om det går att hitta flexiblare former för beslut om äldreomsorg – för att öka äldres självbestämmande men utan att tulla på rättssäkerhet i Socialtjänstlagen

”Bäst i världen”

Förra regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm sammanfattade äldreomsorgens utveckling under de senaste fyra, fem åren.

– Före äldresatsningen på fyra miljarder 2011-2014 hade jag inte vågat säga att svensk äldreomsorg är bäst i världen, men det gör jag nu. Vi har verkligen kommit långt och vi är på rätt väg, sa Eva Nilsson Bågenholm.

– Jag var orolig för att utvecklingsarbetet skulle avstanna när stimulansmedlen tog slut men jag ser istället att samverkan och projekt som påbörjats faktiskt fortsätter av egen kraft. Äldresatsningen har verkligen gjort skillnad, sa Eva Nilsson Bågenholm, en gång ordförande för Läkarförbundet och idag  kvalitetsdirektör i privata vårdbolaget Humana.

Caremaskandalen satte fart

Hon tog upp Caremaskandalen.

– Jag tror att den faktiskt satte fart på kvalitetsarbetet på många håll runt om i landet. Idag är intresset för att utveckla äldreomsorgen större än någonsin.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-10
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas