Nyheter

Felanvända resurser drabbar multisjuka äldre

Multisjuka äldre måste tas om hand på ett helt annat sätt än idag. Det menar nationella samordnaren Göran Stiernstedt som den här veckan lämnade betänkandet Effektiv vård till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-15

Göran Stiernstedt, nationell samordnare, Anna Ingmanson och Daniel Zetterberg, båda huvudsekreterare överlämnade i onsdags den utredning om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården som förre socialministern Göran Hägglund (KD) tillsatte.

Slutsatsen är tydlig: Svensk sjukvård måste göra ett rejält omtag. Kostnadsökningstakten är hög och långsiktigt ohållbar.

Men det saknas inte resurser, menar utredarna. Problemet är hur de används.

En orsak till ineffektiviteten är att integrationen mellan primärvård och sjukhus och mellan landsting och kommun är svag.

– Störst effektiviseringspotential finns där sjukvårdssystemet är som mest komplext. Det gäller en liten del av befolkningen, cirka fem procent, som förbrukar mer än 50 procent av resurserna, säger Göran Stiernstedt.

Den största gruppen är multisjuka äldre med stora eller mycket stora behov av vård och omsorg.

Ditt arbete har alltså mycket handlat om just den här gruppen?

– Ja, definitivt. De multisjuka äldre har en huvudroll i vår utredning, säger Göran Stiernstedt till veteranen.se.

Precis som SPF Seniorerna har påpekat länge så lyfter utredningen problemet med att sjuka äldre faller mellan stolarna i sjukvårdssystemet.

– Vården för dem är i dag okoordinerad och fragmentiserad.

Göran Stiernstedt pekar ut en kurs för vad han anser måste ske om det ska bli en förbättring:

• Primärvård för äldre med omfattande behov ska utföras gemensamt med kommunens vård och omsorg.
• Landsting och kommun ska gemensamt resursplanera för denna grupp patienter.
– Vården ska vara proaktiv i stället för som i dag reaktiv, säger Göran Stiernstedt.
• Obligatoriskt vårdval avskaffas för gruppen.
– I stället ges möjlighet för kommun och landsting att erbjuda vårdval för den sammanhållna vården – val av någon som ”tar hand om hela mej”.

Stiernstedts utredning vill också styra över vård från sjukhusen till primärvården. Ett av förslagen är att det ska krävas någon form av remiss för att få göra ett akutbesök på sjukhus.

Nu väntar beredning på socialdepartementet och en remissbehandling av vad som kanske är den viktigaste utredningen av det svenska sjukvårdssystemet på mycket länge.

Återstår att se om SPF Seniorerna bjuds in till denna.

Efter remissrundan kan regeringen välja att gå fram med en proposition med skarpa förändringsförslag av den svenska sjukvårdens organisation.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-01-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas