Äldre tvingas ligga kvar längre på sjukhus
Foto: Colourbox
Nyheter | Förbättring uteblir

Äldre tvingas ligga kvar längre på sjukhus

Färdigbehandlade äldre tvingas ligga kvar på sjukhus fast de behöver komma hem och få rehabilitering. Ett skäl är att kommunerna inte har tillräckligt med platser i särskilt boende.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-03

Det gamla problemet inte bara kvarstår – utan förvärras alltså, visar siffror från Socialstyrelsen. Drygt 20 000 fler dagar på sjukhus i onödan under första halvåret 2015 än halvåret dessförinnan.

Därmed låg utskrivningsklara patienter kvar på sjukhus i motsvarande sammanlagt 580 år, skriver tidningen Dagens Medicin som redovisar läget ute i regionerna och landstingen.

Örebro sämst

Örebro ligger allra sämst till i undersökningen – under första halvåret 2015 tvingades färdigbehandlade 65-plussare ligga kvar på sjukhus motsvarande 206,8 dagar per 1 000 invånare.

Det är medicinsk riskabelt att ligga kvar i onödan på sjukhus. Exempelvis uteblir den ofta så viktiga rehabiliteringen.

Onödiga dygn på sjukhus

Antal dygn som utskrivningsklara 65-plussare vårdas på sjukhus i hela landet:
2014
Januari-juni: 192 273 dygn
Juli-december: 191 188 dygn
2015
Januari-juni: 211 614 dygn

Källa: Dagens Medicin

Dölj faktaruta

Dessutom blir det dyrt – också för kommunerna. Efter fem dagar går betalningsansvaret för en färdigbehandlad patient över från landstinget till kommunen.

Kvarts miljard

Kommunerna betalar därmed mångmiljonbelopp till landstingen i stället för att ordna med exempelvis fler platser i särskilt boende. Under 2015 debiterade exempelvis Region Örebro län 19,9 miljoner kronor för de kvarliggande patienterna.

Sammanlagt blev kostnaden för kommunerna över 217 miljoner kronor bara under första halvåret 2015, visar Dagens Medicins sammanställning.

Ny lag kan vara på väg

Som senioren.se tidigare rapporterat har regeringens utredare Göran Stiernstedt föreslagit att de fem dygnen ska kortas till tre dygn, innan kommunerna tvingas ta betalningsansvaret.

Regeringen väntas lägga en proposition med det innehållet i maj.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Kommunernas kostnader ökar

Exempel på landsting och regioner som har debiterat kommuner för att de inte ordnat med hemgång för färdigbehandlade äldre patienter.
2015:
Örebro – 19,8 miljoner
Östergötland – 18,6 miljoner
Norrbotten – 9,4 miljoner
Västra Götaland – 67,0 miljoner
Västmanland – 0,7 miljoner

Källa: Dagens Medicin

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-03-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas