Äldrevården: ”Det är oerhört bråttom”
Nyheter | Vård | Splittrad vård
Erika Ullberg och Göran Stierndstedt.

Äldrevården: ”Det är oerhört bråttom”

Alltför många sjuka äldre far mycket illa i en felorganiserad sjukvård. Den slutsatsen drar utredaren Göran Stiernstedt i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-06

På uppdrag av Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har han utrett vad sjukvården i Stockholm behöver för att fungera effektivare.

– Det är otroligt bråttom att få ordning på vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, sa Göran Stiernstedt.

På måndagen den 6 mars presenterade hans sina slutsatser, för att häva krisen som uppstått trots att Stockholms läns landsting har den starkaste skattebasen och den högsta landstingsskatten av alla landsting i Sverige.

Stoppa vårdvalen

– Många olika saker behöver göras. Det finns exempelvis en motsats mellan vårdval och effektivitet, och det måste man kunna säga. Därför behöver vårdvalen stoppas i nuvarande form, sa Göran Stiernstedt.

Istället kan han tänka sig att geografiska områden, exempelvis en stadsdel som Kungsholmen, får utgöra bas för ett vårdval. Exempelvis skulle då en privat aktör kunna ansvara för all vård i det området.

Lågt förtroende

Svenskarnas förtroende för sjukvårdens tillgänglighet är ”pinsamt lågt”, fortsatte han.

Ett sätt att förändra det skulle vara att förbättra tillgängligheten och därmed tryggheten, framhöll Göran Stiernstedt på konferensen i Stockholms läns landstings lokaler, för dagen fullsatt med politiker, tjänstemän och experter, liksom företrädare för olika intresse- och patientorganisationer.

– Vården behöver samordnas mer och den centrala byråkratin bantas. Mer resurser måste flyttas till primärvården som bör få ett mycket större ansvar för vården, sa Göran Stiernstedt, som därmed slog an samma ton som sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i sina senare utspel.

Gott exempel

I en påföljande paneldebatt hävdade Peter Graf, VD för vårdbolaget Tiohundra med verksamhet i Norrtälje att man är en god lösning på spåren: kommunen och landstinget samverkar här i samma bolag.

– Det gynnar de multisjuka äldre. Att få ut färdigbehandlade patienterna sker väldigt smidigt.

Runt samma bord

– Norrtälje sjukhus och primärvården sitter nu runt samma bord. Då händer det saker. Man känner ansvar för hela vårdkedjan, när man sitter ner och talar med varandra.

Kan man bygga ett team runt patienten skapas en större trygghet, eftersom man uppnår bättre kontinuitet, menade Peter Graf.

– Då tjänar man också både pengar och kvalitet, konstaterade Göran Stiernstedt, som vill se att modellen i Norrtälje bevaras.

Till hösten

Socialdemokraterna i Stockholm kommer nu att fundera över rapporten och alla dess förslag. Man vill också ha synpunkter från många olika håll, inte minst patient-, intresse- och seniororganisationer.

– Stiernstedts rekommendationer kommer att vara ett viktigt underlag i vår politikutveckling för en effektivare vård. Jag ser fram emot att diskutera innehållet i rapporten, säger Erika Ullberg. Till hösten kommer vi sedan att ta ställning till vilka förslag vi ska driva framöver.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Utredningar på gång

Inte bara socialdemokraterna i Stockholm utan även regeringen inspireras just nu av Göran Stiernstedts tankar.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tillsatte i torsdags (2 mars) en ny utredare, eller ”särskild utvecklare”, Anna Nergårdh.

Hennes utredningsuppdrag ska vara slutfört 31 mars 2019, med delredovisningar i juni 2017 och juni 2018.

Uppdraget är att genomföra de förändringar Göran Stiernstedt tidigare pekat ut som nödvändiga i den statliga utredningen Effektiv vård, som tillsattes av dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD).

Den rapport som Stiernstedt nu lämnat över till S i Stockholms läns landsting bygger delvis på den utredningen. I januari 2016 fick Stiernstedt uppdraget av S, en delrapport presenterades i Almedalen i somras.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-03-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas