Läget allt värre för multisjuka äldre
Nyheter | Vård | Patientrisker

Läget allt värre för multisjuka äldre

Vårdplatsbristen och överbeläggningarna är ett hot mot de allra äldsta och sköraste patienterna. Dessutom ökar kötiderna på landets akutmottagningar.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-09

Problematiken tas upp av Gösta Bucht, sakkunnig i sjukvårdsfrågor på SPF Seniorerna, på debattplats i Dagens Samhälle.
– Okunskap om den äldres behov ­leder till att utredningen på akuten tar lång tid och att den äldre hamnar fel i vården, på en klinik som inte har förmågan eller resurserna att se patientens alla medicinska och sociala behov, skriver Gösta Bucht.

Prioriteras ner

Det finns samtidigt många tecken på att hög ålder leder till en ned­prioritering, inte sällan på grund av fysisk trötthet, kognitiv påverkan och att man har svårare att göra sin röst hörd, menar Gösta Bucht, själv geriatriker med många års erfarenhet av äldrevård.
– Dessutom inser inte alltid sjukvårdspersonalen att en akut sjuk äldre har små reserver och snabbt blir sämre om inte behandling och omvårdnad kommer i gång omedelbart.

Längre väntetider

Gösta Bucht pekar i sitt inlägg på de klassiska bristerna i svensk sjukvård, inte minst när det gäller oförmågan att effektivt koordinera och samordna insatser för en äldre person med flera sjukdomar.
Socialstyrelsen ger också SPF Seniorernas analys rätt på punkt efter punkt, konstaterar Gösta Bucht.
Enligt myndigheten har väntetiderna på landets akutmottagningar blivit allt längre sedan 2010. Huvudproblemet beskrivs vara just den bristande koordineringen av insatser.

Förslagen finns

I måndags presenterade Göran Stiernstedt ett förslag på hur Stockholms läns landsting skulle kunna förbättra situationen.
Förslaget bygger på den utredning han tidigare lämnat till regeringen och som går under namnet ”Effektiv vård”, och som Gösta Bucht också hänvisar till i debattartikeln.
Flera idéer överensstämmer med vad SPF Seniorerna har kämpat för under en följd av år.
– Bygg ut primärvården. Utredningen ”Effektiv vård” pekar tydligt på det behovet, skriver Gösta Bucht som också pekar på att andra länder lyckas bättre än Sverige med att ta hand om sina gamla och sjuka.
– I våra grannländer, med en bättre utbyggd primärvård med fast vårdkontakt och en kontinuitet av läkare, fungerar också de äldres vård betydligt bättre.

Bollen hos regeringen

Återstår politisk handling. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström utlovar en grundläggande reform för svensk sjukvård, till gagn för inte minst multisjuka äldre. Oppositionen kritiserar regeringen för ett omständligt och tidsödande utredande.

Jan Arleij
Publicerad 2017-03-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas