Nyheter | Rapporter

Ett axplock för äldre i Almedalen

Även om äldrefrågorna inte dominerade kvantitativt under Almedalsveckan var de långt ifrån osynliga. Här är tre nyheter som släppts i Visby de senaste dagarna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-07-09

1 Satsningar i det blå

Som senioren.se twittrade i måndags offentliggjorde regeringens särskilda utredare Susanne Rolfner Suvanto i onsdags en rapport om statliga stimulansåtgärder som gjorts på vård och omsorg om äldre under de senaste 20 åren.

17 satsningar har genomförts för totalt nära 21 miljarder kronor, projekt som bland annat syftat till att förbättra kompetens hos personal och säkra rekrytering.

Nu visar rapporten, som gjorts av Sven-Erik Wånell vid Äldrecentrum på uppdrag av Susanne Rolfner Suvanto, att allvarliga brister präglar satsningarna:

•    De har inte varit långsiktiga
•    De har inte fokuserat på de problem man faktiskt upplever som mest påtagliga ute på fältet
•    Det har ofta varit alltför kort tid att ställa om för att kunna planera hur man ska utnyttja pengarna
•    De har inte utvärderats ordentligt och därför går det inte att säga vilken effekt de har haft

En annan allvarlig brist har varit att satsningarna inte tagit hänsyn till olika kommuners olika behov.

Rapporten visar också på positiva resultat av satsningarna med stimulansmedel – fokus sätts på viktiga utvecklingsområden, eldsjälar får pröva sina idéer och personal vidareutbildas.

Sven-Erik Wånell radar upp vad man bör tänka på i fortsättningen: bland annat pekar han på betydelsen av långsiktighet och möjligheter att vetenskapligt utvärdera och därmed utveckla kunskap för framtiden.

2 Lagen måste göras om

I torsdags publicerade Kommunal en ny rapport som i sitt huvudkrav driver samma tes som SPF Seniorerna har lyft en längre tid:

Socialtjänstlagen bör ändras så att äldre har rätt till goda levnadsvillkor – inte bara skälig levnadsnivå.

I rapporten ”Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende” framgår hur det över tid har blivit allt svårare för äldre att få plats på äldreboende.

•    Sett till personer över 80 år har andelen med äldreomsorg, hemtjänst eller plats på särskilt boende, minskat från 62 procent till 37 procent mellan åren 1980 och 2012.
•    Från år 2000 till 2010 försvann var fjärde boendeplats.

– Fler äldre behöver få boendeplats tidigare, både permanent boende och för korttidsvård. Att äldre flyttar in när de är i ett sådant skick att det inte längre är möjligt att kommunicera med dem går ut över vårdens och omsorgens individanpassning och därmed kvalitet, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin i ett pressmeddelande.

– Det är inte värdigt. Äldre bör få större inflytande över när de ska flytta in på ett boende.

3 Mot fall mellan stolarna

Ett nytt avtal för bättre vård för de mest sjuka äldre presenterades också under Almedalsveckan.

Den första september införs det nya avtalet om hemsjukvården mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne.

Företrädare för parterna var på plats i Visby och berättade i fredags om hur avtalet ska se ut och hur det i praktiken ska förbättra för de mest sjuka äldre.

Teambaserad vård där kommunala sjuksköterskor samarbetar tätare med regionanställda läkare kring vården av de mest sjuka äldre och samarbete mellan kommunerna och regionen för att hitta riskgrupper som behöver förebyggande åtgärder för att förhindra onödiga sjukhusinläggningar är två delar i det nya avtalet, rapporterar Dagens Medicin.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Äldreomsorg måste ställa om

Stiftelsen Äldrecentrums och Svenskt Demenscentrums seminarium Kultur, mångfald och möjligheter för en åldrande befolkning samlade en stor publik på Gotlands Museum i Almedalen.

En röd tråd bland föreläsarna var behovet att utöka äldreomsorgen med mer personal, satsa på utbildning och kompetensutveckling, öka förebyggande insatser samt att bygga fler särskilda boenden för äldre.

Bland föreläsarna fanns äldreminister Åsa Regnér (S), Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad och Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting. De senare var enligt Äldrecentrum.se helt överens om att äldreomsorgen måste utvecklas och förberedas för att kunna ta hand om en snabbt växande äldre befolkning.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-07-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas