Nyheter | Valfrihet

”Viktigt kunna välja bort dålig hemtjänst”

Välfärdsutredningen kommer inte åt problemet med dålig kvalitet i äldreomsorgen. Det poängterar SPF Seniorerna i en kommentar till Ilmar Reepalus förslag om att begränsa vinster i välfärden.

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-08

Christina_RogestamTvärtom finns en risk att äldres inflytande i vård och omsorg till och med försämras.

– Vi seniorer har under våra liv gjort många och svåra val, och det ska vi kunna fortsätta göra när det handlar om vården och omsorgen. Det grundläggande är att vi ska kunna både välja och välja bort en omsorgstjänst, vem som utför den är mindre viktigt, skriver SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam på förbundets hemsida.

Måste utvecklas

Kvaliteten i vård och omsorg är det som äldre bryr oss om, den ska vara god nog och kunna utvecklas, inte minst genom att äldre kan påverka vården och omsorgen, fortsätter SPF Seniorernas ordförande.

– Det är därför viktigt att det finns olika alternativ och att dessa – offentliga, privata och ideella – har goda och liknande villkor för att bedriva sina verksamheter. Utredningens förslag riskerar därmed att försämra äldres möjligheter till inflytande.

Nationella krav

SPF Seniorerna anser att det på flera håll i landet finns äldreomsorg som inte håller.

– Utredningens förslag kommer inte att förändra detta. Istället anser vi att det behövs nationella minimikrav på kvalitet och tillgänglighet för alla utförare inom omsorgen och att det införs kraftiga sanktioner när dessa inte uppnås. Annars kommer en del kommuner att fortsätta missköta äldreomsorgen, säger Christina Rogestam.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Plus och minus

Bland floden av kommentarer finns ris och ros till Ilmar Reepalus förslag.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne, är starkt kritisk:
– Det är allvarligt att regeringen riskerar att ta omfattande politiska beslut utifrån myter och felaktiga föreställningar om hur välfärden fungerar. Fokus nu borde istället vara på hur vi kan dra maximal nytta av företagande i offentlig verksamhet och hur näringslivets förmåga till innovation och produktivitetsutveckling kan arbeta för skattebetalarna, säger Carola Lemne.

Fackförbundet Kommunal reagerar positivt:
– Det är ett väldigt genomtänkt och välarbetat förslag, och det märks att utredaren har en god inblick i problemen med vinstdrift i välfärden. Med den lösning som Ilmar Reepalu presenterar skulle nästan fem miljarder kunna återföras till välfärden varje år, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin. Det skulle motsvara cirka 12 000 heltidstjänster i välfärden.
Kommunal välkomnar också att utredningen föreslår att det ska bli krav på tillstånd för att bedriva hemtjänst, ”något som är helt oreglerat idag”.

annakarinhatt_ae2-2-800x530

Almega – Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, med cirka 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda – kallar förslaget ett ”dråpslag mot hela valfriheten i välfärden”.
– De stora förlorarna är de 60 000 äldre som har privat hemtjänst och alla de patienter som varje år gör över 20 miljoner besök hos privata vårdgivare. Istället för de direkt skadliga förslagen utredningen lagt fram borde politikerna fokusera på hur kvalitetskraven kan bli bättre i all offentligt finansierad verksamhet, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas