Allt fler fortsätter jobba efter 65
Nyheter | Arbete

Allt fler fortsätter jobba efter 65

Det blir allt vanligare att fortsätta arbeta efter pensionsåldern. Nu jobbar nästan var femte svensk efter det att de fyllt 65.

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-06

Det visar nya siffror från statistiska Centralbyrån.

Under den senaste femårsperioden har antalet 65-plussare som jobbar därmed ökat med 36 procent.

År 2015 handlade det om nästan 200 000 personer i åldern 66-74 år.

Oftare män

Det är vanligare att män arbetar längre. Andelen som förvärvsarbetade var 25 procent jämfört med 14 procent för kvinnorna.

Förvärvsintensiteten, antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, har under de fem senaste åren ökat från 16 procent till 19 procent i åldersgruppen.

Bland personer i den arbetsföra åldern 20-64 år är siffran 78 procent.

Transport för män

Av de anställda männen i åldern 66-74 år arbetade 12 procent inom Transport och magasinering. Det var den vanligaste branschen bland män, följt av Företagstjänster samt Vård och omsorg som båda sysselsatte 11 procent.
Källa: SCB

 

Dölj faktaruta

Mest i början

Förvärvsintensiteten var som högst åren närmast efter pensionsåldern och blir sedan lägre längre upp i åldrarna.

Nästan 30 procent av 66-åringarna förvärvsarbetade medan motsvarande andel bland 74-åringarna var 12 procent.

Omsorg för kvinnor

37 procent av kvinnorna som var anställda i åldern 66-74 år fanns inom Vård och omsorg och 17 procent inom utbildningsväsendet.
Källa: SCB

Dölj faktaruta

Utbildning

Det var vanligare att fortsätta arbeta efter 65 års ålder bland de personer som har eftergymnasial utbildning.

För de personer som har eftergymnasial utbildningsnivå längre än tre år förvärvsarbetade 24 procent av kvinnorna och 34 procent bland männen.

Bland kvinnor med förgymnasial utbildning var siffran 9 procent medan motsvarande andel bland män var 21 procent.

Pengarna

En tungt vägande orsak till utvecklingen är att man helt enkelt behöver pengarna, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam i en kommentar till GP.

– Det är många som upptäcker att deras pension inte blir så stor. Då är det ganska bra att kunna jobba så länge man orkar, säger hon.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Egna företagare

Bland de som fortsätter att arbeta efter 65 år är det vanligt att man gör det som företagare.

Andelen företagare är högre bland de förvärvsarbetande i pensionsåldern än i yngre åldrar.

I åldersgruppen 20-64 år var åtta procent av de förvärvsarbetande företagare – medan 50 procent av de som arbetade i pensionsåldern var det.

 

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas