Allt fler kommuner inför LOV
Allt fler kommuner inför LOV, och hemtjänst är det område där flest väljer aktivt Foto Colourbox
Nyheter

Allt fler kommuner inför LOV

132 av landets 290 kommuner har nu infört valfrihet för insatser inom äldre- och handikappomsorgen. Det vanligaste är att det går att välja hemtjänst. Det visar en sammanställning från Socialstyrelsen.

Publicerad 2013-03-20

Myndigheten har sedan 2008 regeringens uppdrag att varje år fördela statliga stimulansmedel till kommuner som vill förbereda och utveckla valfrihetssystem i enlighet med lagen om valfrihetssystem  (LOV).

När det gäller 2012 visar Socialstyrelsens uppföljning att 28 fler kommuner har infört LOV 1 december 2012 jämfört med ett år tidigare.

Andra resultat i Socialstyrelsens uppföljning är att det är vanligast att erbjuda valfrihet inom hemtjänsten och att de vanligaste informationskanalerna om valfrihetssystemen är kommunens biståndshandläggare och webbplats.

Stort intresse

Majoriteten av kommunerna har mätbara kvalitetsmål som regelbundet följs upp.

– Det finns ett stort intresse för att införa valfrihetssystem men samtidigt vittnar många kommuner om att det inte är helt lätt, säger Thomas Malm, utredare i ett pressmeddelande.

– De vanligaste problemen är att få externa utförare att etablera sig och att fastställa rimliga ersättningsnivåer.

Aktivt emot

Uppföljningen visar även att det kan vara svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna för kommunen.

Det finns också ett aktivt motstånd mot LOV. I december 2012 var det 34 kommuner som efter utredning beslutat att inte införa valfrihetssystem enligt LOV.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

Läs mer

35 kommuner har inte sökt stimulansmedel alls och ingår inte i uppföljningen.

Läs hela uppföljningen här.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas