”Anhöriga borde erbjudas samma stöd som hemtjänsten”
Nyheter
Foto: Colourbox

”Anhöriga borde erbjudas samma stöd som hemtjänsten”

Stödet till anhöriga varierar från kommun till kommun. Oacceptabelt, säger SPF Seniorernas Gösta Bucht.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-02

Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, menar att det finns mycket att göra för att förbättra för anhöriga som vårdar äldre.

– Stödet måste allmänt bli bättre till närstående. Kommunerna bestämmer själva vilket utbud som ska finnas och både information om det och innehållet varierar mellan kommunerna på ett sätt som inte är acceptabelt. Äldre närstående får heller inte hjälp överallt med att bekosta de hjälpmedel som behövs för anhörigvård och ”naturligtvis” ingen ersättning för den arbetsinsats som de gör och som avlastar kommunen oerhört mycket.

– Man räknar med att tre fjärdedelar av omsorgen sköts av anhöriga, säger Gösta Bucht.

Allt färre ger bidrag

Mia Wennerberg, doktorand inom vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska i Göteborg har i en avhandling fokuserat på hur anhörigvårdare kan stärkas. Hon menar att allt färre kommuner ger bidrag till anhörigvårdare, vilket hon ser hon som ett problem.

I likhet med Gösta Bucht ser hon ett problem i att det saknas definitioner av vad stöd till anhörigvårdare ska bestå av, och vem som ska få det.

Förslaget om närståendepenning

• Det ska bli enklare att få närståendepenning på deltid.
• Du ska få lagstadgad rätt att vara ledig från jobbet om du beviljats närståendepenning.
• Tiden med närståendeersättning ska inte påverka rätten till a-kassa.
Förslaget går på remiss och planeras att träda ikraft 1 januari 2018.

Avhandling

Mia Wennerbergs avhandling hittar du här:

Dölj faktaruta

– Om man tänker på anhörigvård som ett arbete borde anhöriga erbjudas samma typ av stöd som hemtjänsten för att kunna vårda med så få negativa hälsoeffekter som möjligt. Det kan handla om utbildning i lyftteknik, hjälpmedel som höj- och sänkbara sängar och bostadsanpassning. Många ser sig dock inte som anhörigvårdare och vet inte vad de har för möjligheter att få stöd, säger Mia Wennerberg i ett pressmeddelande.

Rör inte pensionärer

Nyligen kom ett förslag från Socialdepartementet om att det ska bli enklare att få ledigt från jobbet och dessutom enklare att söka närståendepenning på deltid för den som behöver ta hand om en svårt sjuk familjemedlem, granne eller vän. Ett förslag som Gösta Bucht tycker är bra.

För pensionärer som vårdar anhöriga gör det dock varken från eller till.
– De flesta av oss arbetar ju inte och har inte rätt till denna form av ersättning.

Även vad gäller närståendepenning är det många anhöriga som inte känner till att de kan ansöka om stöd.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-06-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas