Haltande stöd till anhöriga i Norrbotten
Nyheter | Orättvisa
Foto: Colourbox

Haltande stöd till anhöriga i Norrbotten

Anhöriga i Norrbotten kämpar på i det tysta utan att känna till att de har rätt till stöd. Det innebär att lagen inte följs. Det visar en undersökning som SPF Seniorerna i Norrbotten har gjort.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-07

Granskningen bygger på en enkät till Norrbottens samtliga 14 kommuner. Alla har svarat utom Bodens kommun.

Grundfrågan till kommunerna var hur de egentligen lever upp till lagen om skyldigheten att erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som ger vård och omsorg i hemmen.

Vet inte om rätten till stöd

En rad brister har nu uppdagats.

– Kommunerna verkar känna till behovet hos dem som redan har hemtjänst. Men många sliter utan att kontakta hemtjänsten eftersom de inte vet att det finns stöd att få, säger SPF Seniorernas distriktsordförande Bengt Ingesson till senioren.se.

Okänt mörkertal

Läget är kanske inte katastrofalt men det saknas väldigt mycket information till länets seniorer, summerar Bengt Ingesson.

– Det finns ett stort mörkertal eftersom så många inte nås effektivt av någon information. De blir inte erbjudna stöd från kommunen. Här återstår väldigt mycket att göra för de flesta eller alla av länets kommuner.

Krav på kommunerna

SPF Seniorerna i Norrbotten har funnit anledning att ställa en rad krav på förbättringar, bland annat:

  • Kommunerna bör tillsätta anhörigkonsulenter/anhörigsamordnare
  • De bör avsätta särskilda medel för anhörigstöd och satsa mer på information
  • Kommunerna måste också bli bättre på att erbjuda anhöriganställning/hemvårdsbidrag utan åldersgräns
  • Socialtjänsterna och landstinget måste förbättra sitt samarbete kring stödet till anhöriga

Så gjordes undersökningen

Enkäten till länets kommuner, som besvarats av alla utom Boden, omfattade 18 frågor.

Svaren visar att 10 kommuner har en uttalad policy eller måldokument för att uppfylla bestämmelserna för stödet till anhöriga. Jokkmokk, Överkalix och Övertorneå saknar sådan.

Enkäten genomfördes mellan 25 september och 30 oktober.

Arbetsgruppen bakom enkäten har bestått av Mona Wilsson, Piteå (ordförande), KG Aasa, Luleå, Karin Widman, Luleå, Ingemar Johansson, Kiruna och Ove Lindblom, Piteå.

Dölj faktaruta

Stor ojämlikhet

Likvärdigheten är ett stort problem, visar undersökningen:

• Flera kommuner som tillhör förvaltningsområdena för minoritetsspråk saknar informationsmaterial på dessa språk. Såväl Pajala som Övertorneå saknar information på meänkieli eller finska. Ingen kommun har information på samiska.
• Samtliga kommuner erbjuder olika typer av anhörigstöd som avlastning, avlösning, dagverksamhet och psykosocialt stöd, men utbudet varierar kraftigt. Exempelvis erbjuder Överkalix endast avlösning medan Älvsby kommun redovisar en lång rad insatser.
• Nio kommuner uppger att de kan lämna ekonomisk ersättning till anhöriga. Men åldersgränserna varierar.

– Skillnaderna mellan kommunerna är stora, vilket förstås är helt orimligt. Här krävs en radikal förbättring, säger Bengt Ingesson. Kommunerna måste ta fram måldokument och göra tydligt vad som förväntas av socialtjänsten när det gäller bemötande och stöd till anhöriga.

Enkätresultaten har nu delgetts kommunerna, liksom SPF Seniorernas alla föreningar i länet och till SPF Seniorernas ledamöter i kommunernas och landstingets pensionärsråd.

– Nu måste vi göra allt för att sprida informationen och kunskapen om möjligheterna till stöd till alla berörda, säger Bengt Ingesson.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Anhörigstöd i Sverige

2009 lagstadgades att socialnämnderna är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar närstående i hemmen.

Så här står det i Socialtjänstlagens 5 kapitel, 10:e paragrafen: ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.”

 

Anhöriga svarar för mer än 75 procent av omsorgen i hemmen. Av dessa anhöriga är många äldre än 65 år och när det gäller tidsåtgången är det anhöriga i åldrarna 65-80 år som har det största åtagandet.

Totalt finns cirka 1,3 miljoner anhörigvårdare i landet. En insats som enligt NKAs (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga) beräknas motsvara 177 miljarder kronor per år.

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-03-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas