Rapport: Äldre anhöriga behandlas ojämlikt
Foto: Petra D / Colourbox
Nyheter | Omsorg | Vård | Orättvisa

Rapport: Äldre anhöriga behandlas ojämlikt

Anhöriga bemöts ojämlikt i vården. Utbildningsnivå och kön avgör hur bra stöd du får. Det visar en ny rapport från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Jan Arleij
Publicerad 2017-01-03

Rapporten ingår i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen som regeringens särskilde utredare Susanne Rolfner Suvanto ska lägga fram senast 31 mars.

Av rapporten framgår att anhöriga och äldre närstående tenderar att bemötas och behandlas olika beroende på den utbildning, arbete och sociala position personen har.

Detsamma gäller kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Utbildning ett måste

Det ojämlika bemötandet är outtalat och omedvetet och inbyggt i den rådande kulturen, konstateras i rapporten med namnet ”Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv”.

– Det visar på betydelsen av att utbildning och kontinuerlig handledning införs i vård- och omsorgsverksamheterna, skriver Nka i en sammanfattning av rapporten.

Förslag i rapporten

En rad åtgärder för att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen för äldre ur ett anhörigperspektiv skulle kunna vidtas.

Rapporten pekar bland annat på att man bör göra kontinuerliga uppföljningar av anhörigas uppfattningar av den vård och omsorg som ges till deras äldre närstående.

Utbildningar för beslutsfattare och personal om anhörigas situation och förändrad lagstiftning så att anhörigas rättigheter stärks och tydliggörs, är två andra förslag.

Plan sista mars

Återstår att se vad Susanne Rolfner Suvanto väljer att gå fram med när hon presenterar sitt förslag till nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

– De tendenser man har sett är helt enkelt att man inte får samma insatser, framför allt när det gäller klassfrågor. Att man kanske får mindre stöd och mindre uppmärksamhet. Så ett av mina väldigt konkreta budskap i den här nationella utredningen är att vi måste ha en statistisk uppdelning. Det har vi inte i dag, säger Susanne Rolfner Suvanto, regeringens särskilda utredare till Sveriges Radio.

Planen är beställd av äldreminister Åsa Regnér (S). Socialdepartementet har bland annat särskilt pekat på behovet av att uppmärksamma anhörigas uppfattning om vården och omsorgen av äldre närstående.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Samlad kunskap

Rapporten har tagits fram med en litteraturgenomgång av internationell och svensk forskning.

Den har sedan kompletterats med intervjuer med fokusgrupper bestående av representanter från nio olika organisationer och fem beslutsfattare och politiker på nationell och regional nivå.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-01-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas