”Änkeskapseffekt” kartläggs av forskare
Foto: Getty Images
Nyheter | Sorg

”Änkeskapseffekt” kartläggs av forskare

"Gamla måste gå igenom en stor kris när de kanske redan är sköra och inte har mycket reservkapacitet för att hantera sorg. Allt vi kan göra för att förbättra situationen för dem är viktigt."

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-27

Det säger forskaren Kristina Johnell, professor i geriatrisk läkemedelsepidemiologi vid Karolinska Institutet.

Hon arbetar just nu med att skaffa en bättre bild av vilka äldre som drabbas hårdast när en närstående går bort, och hur man bäst kan stötta den sörjande.

Påfrestningarna blir inte sällan förödande, konstaterar hon.

– I akut sorg kan man bli både handlingsförlamad och förvirrad. Det finns risk att man glömmer att ta sina mediciner och många orkar förmodligen inte tänka på sådant som att motionera och äta bra, säger Kristina Johnell.

Hon berättar om sin forskning i en artikel i Forte magasin, som ges ut av Forte, det statliga forskningsrådet för hälsa och välfärd.

Verkligt fenomen

Varje år tvingas tiotusentals äldre i Sverige att ta farväl av sin livskamrat.

– Vi har alla hört berättelser om äldre par som somnar in kort efter varandra, som om sorgen blev för stor och tung för den som blev ensam kvar. Att änkan eller änklingen också avlider kallas för änkeskapseffekten och är ett verkligt fenomen, säger Kristina Johnell.

Forskning saknas

Mycket av tidigare forskning om änkeskapseffekten har inte fokuserat på äldre personer, trots att de flesta som kommer att drabbas av att partnern dör är gamla. Orsaken är oklar.

För att fylla kunskapsluckan leder Kristina Johnell nu forskningsprojektet ”Tills döden skiljer oss åt? Hälsoeffekter av förlust av make/maka hos äldre.”

En stor kris

Projektet bygger på registeruppgifter om sådant som rör hälsan för cirka 43 000 personer som förlorade sin make eller maka under åren 2013 och 2014, och som vid tillfället var 65 år eller äldre.

– Det är en stor kris att förlora sin äkta hälft och en del är utmattade redan innan dödsfallet av att under lång tid ha vårdat en partner som tynat bort. Vi hoppas att vår forskning leder till att man kan sätta in riktade interventioner till dem som behöver det mest, säger Kristina Johnell.

Projektet som finansieras av Forte pågår till slutet av 2022.

Nyblivna änkor och änklingar 2020

År 2020 förlorade över 31 000 personer i Sverige sin partner på grund av dödsfall.

Drygt 86 procent av de efterlevande var över 65 år.

Änkor är vanligare än änklingar i samtliga åldersgrupper. Bland dem vars make eller maka avled under 2020 var 68 procent kvinnor.

Källa: SCB, antal nyblivna änkor/änklingar efter ålder och kön

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-01-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas