Nyheter

AP-fonder förlorade 80 miljarder

AP-fonderna har tappat 80 miljarder de senaste tio åren i utebliven avkastning. Det tror regeringens utredare Mats Langensjö som idag lägger fram ett förslag till ny modell för AP-fonderna.

Publicerad 2012-08-21

Langensjö hänvisar till ekonomikonsulterna Ernst & Young som på utredningens uppdrag har analyserat hur dagens AP-fondssystem under lång tid har missat att ta hem stora värden till landets pensionärer.

•    avsaknaden av samarbete och samordning i administrationen av fonderna kostar cirka 250 miljoner kronor per år
•    brist på styrning och omoderna placeringsregler har kostat minst en procent årligen i förlorad avkastning – 80 miljarder bara på de tio senaste åren

En öppen fråga blir då om bromsen som drabbat Sveriges pensionärer 2010 och 2011 hade behövt slå i så hårt (7 procents sänkning) om AP-fonderna inte hade förlorat dessa 80 miljarder.

Ska rädda pensionerna
Langensjö möter pressen om någon timme och kommer då att presentera förslaget i sin helhet:

•    Grundidén är att dagens första-fjärde AP-fonderna och Sjätte AP-fonden blir tre fonder.
•    Den övergripande administrationen och förvaltningen av buffertkapitalet samlas i en ny myndighet, Pensionsreservsstyrelsen.

Bör samarbeta
Ett centralt skäl till att samordna den övergripande administrationen av förvaltningen är att få ett tydligare huvudmannaskap med helhetsperspektiv, skriver Mats Langensjö på DN debatt.

– Eftersom pensionsreserven spelar en central roll i pensionssystemet bör Pensionsreservsstyrelsen samarbeta närmare med Pensionsmyndigheten, som har samlad kunskap om pensionssystemets finansiella ställning och kommande demografiska utmaningar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Nya regler för AP

Mats Langensjö tror att fondernas avkastning blir maximalt bra om förvaltningen sker självständigt i tre fonder med tre oberoende och självständiga fondstyrelser inom myndigheten, som Langensjö vill döpa till Pensionsreservsstyrelsen.

Langensjö vill också döpa om AP-fondernas buffertkapital till ”Pensionsreserven”.

Myndighetens styrelse utser fondstyrelserna, beslutar ett övergripande gemensamt mål för fondstyrelsernas förvaltning, utvärderar fondstyrelserna och fastställer riktlinjer för ägarstyrning och för miljö och etikhänsyn i investeringsverksamheten.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas