Nyheter

AP-fonderna får sin dom

I dag väntas AP-fonderna få sin dom. Åtminstone av utredaren Mats Langensjö som ska lägga fram sin utredning och komma med förslag till hur fonderna ska bli effektivare och driva fram bättre pensioner.

Publicerad 2012-08-21

Den så kallade AP-fondsutredningen kan komma att försöka hitta en lösning på den klassiska konflikten:
•    hur fonderna å ena sidan ska agera säkert och inte spela bort pensionspengarna på osäkra kort
•    men också prestera en avkastning på en betydligt högre nivå än i dag

Lagen kan ändras
Kritiken har varit massiv för att fonderna år efter år presterar under de uppsatta avkastningsmålen. En orsak sägs vara att lagen är skriven så att fondernas rörelsefrihet blir för liten.

Tanken har varit att skydda fonderna från politiskt inflytande, men lagen fastställer också hur stora risker som fondförvaltarna får ta.

Även detta väntas Mats Langensjö ta bort i sitt utredningsförslag.

Färre fonder
I regeringens uppdrag ligger också att analysera hur många AP-fonderna bör vara: Av kostnadsskäl kan det finnas anledning att reducera antalet fonder, medan risken för maktkoncentration och behov av riskspridning talar för flera fonder.

– AP-fonderna förvaltar en betydande del av det svenska pensionskapitalet. Vi har därför ett ansvar gentemot dagens och framtidens pensionärer att se till att detta kapital förvaltas på bästa möjliga sätt, till minsta möjliga kostnad. Nuvarande regelverk har varit i stort sett oförändrat under drygt tio år och därför behöver vi nu se över det, sa finansmarknadsminister Peter Norman (M) när han tillsatte utredningen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fondernas framtid

Utredningen tillsattes den 29 september förra året.

Syftet är att förbättra avkastningen och kostnadseffektivisera förvaltningen av pensionssystemets buffertkapital.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas