Nyheter

Besked på torsdag om AP-fondernas framtid

På torsdag väntas den parlamentariska Pensionsgruppen (regeringspartierna och allianspartierna) ge besked om dramatiska förändringar av systemet med AP-fonderna, rapporterar Svenska Dagbladet.

Publicerad 2015-06-16

En av fyra fonder ska stängas. I stället ska en kraftfull AP-fondsnämnd inrättas med stor makt över portföljinnehav och inriktning på placeringar, skriver Svenska Dagbladet.

AP-fonderna är kritiska till nyordningen. Man ser två hot mot dagens relativa självständighet.

– Dels blir AP-fondsnämnden mycket stark.

– Dels ska nämnden sortera under statliga Pensionsyndigheten, alltså i praktiken under regeringen. Idag ligger AP-fonderna under riksdagen.

Kritikerna menar att risken är överhängande att politiska önskelistor kommer att väga tyngre än långsiktiga överväganden.

Det är en departementsskrivelse som väntas presenteras på torsdag.

Den ska sedan ut på remiss. Slutgiltigt beslut kan tas tidigast 2016 eller 2017.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

AP-fonderna

Förvaltar knappt 1 000 miljarder kronor av svenskarnas pensionskapital

På torsdag kan besked komma om vilken av de fyra AP-fonderna som föreslås läggas ner. En ligger i Göteborg, medan Första, Tredje och Fjärde AP-fonden finns i Stockholm.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas