Nyheter

Stora förändringar väntar AP-fonderna

Som väntat ställde sig den parlamentariska Pensionsgruppen bakom en ny organisation och ett nytt arbetssätt för AP-fonderna.

Publicerad 2015-06-22

Dagen före midsommarafton kom besked från finansdepartementet att de nya reglerna därmed kan skickas på remiss.

Förslaget innebär fyra större förändringar i hur AP-fonderna ska fungera för att nå målet om att säkra så bra pensioner som möjligt.

Nya regler för placering av buffertkapital. Bland annat ska AP-fondernas möjligheter att placera i onoterade tillgångar utökas betydligt.
Skärpta krav på hållbarhet. AP-fonderna ska arbeta ”föredömligt med ansvarsfulla investeringar och som ansvarsfulla ägare”, enligt förslaget.
Tre buffertfonder ersätter dagens fem. Andra AP-fondsmyndigheten ska placeras i Göteborg, och till denna ska nuvarande Sjätte AP-fonden överföras. En av tre nuvarande Stockholmsbaserade AP-fonder ska läggas ner.
En ny huvudman för fonderna inrättas. Den ska fastställa avkastningsmål och utvärdera förvaltningen.

Kritiken mot förslaget är massiv från arbetsmarknadens parter. Svenskt Näringslivs Carola Lemne, Sacos Göran Arrius, TCO:s Eva Nordmark och LO:s Karl-Petter Thorwaldsson anser i ett gemensamt debattinlägg på di.se att dagens regler är bättre.

– Fonderna levererar precis det de ska: utjämning över tid och hög avkastning till rimlig risk, skriver de fyra och betonar att ”AP-fonderna inte är en del av statskassan utan byggs upp av avgifter från Sveriges företag och löntagare och tillhör framtidens pensionärer”.

– I dag styrs fondernas placeringsbeslut genom lag. Det är transparent och ger tydligt och enkelt ansvarsutkrävande. Det minimerar också risken för att dagspolitiska krav och förväntningar slår igenom på bekostnad av hög avkastning för pensionärernas pengar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Processen i korthet

Arbetet med en ny reglering för AP-fonderna påbörjades 2011 när regeringen gav direktiv om en utredning.

Utredningen som blev klar i augusti 2012 togs sedan över av Pensionsgruppen fram till mars 2014.

Efter en remissrunda gick då Pensionsgruppen vidare med en övergripande överenskommelse om de nya reglerna.

Det är dessa som nu har konkretiserats i en departementspromemoria från finansdepartementet och som Pensionsgruppen accepterat.

Ny remissrunda väntar nu, innan en lagrådsremiss och proposition läggs fram.

2017 väntas de nya reglerna träda i kraft – om inte remissvaren och debatten vill annat.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas