Nyheter

Åskan slår ut trygghetslarm

Publicerad 2011-08-26

En åskig sommar ger fler teleavbrott. Så har varit fallet i Uddevallatrakten. Och när telefonen inte fungerar, fungerar inte heller trygghetslarmet.

– Det är rätt så besvärligt, speciellt att vara utan larm. Man blir nervös och orolig. Händer det något på natten finns det inget att göra.
Det säger en dam i Munkedal, som varit utan fungerande telefon och trygghetslarm i två veckor, till tidningen Bohusläningen.

Telia beklagar den extremt långa väntetiden, men anser sig inte längre ha råd att särskilt prioritera kunder med trygghetslarm på det sätt som man gjorde fram till våren 2010. Servicen var dyr, och kommunerna har inte velat bidra, enligt Telias informationsansvarige Hans G Larsson:
– Det har förts diskussioner med enskilda kommuner och med SKL (Sveriges kommuner och landsting), men det har inte gett något resultat, säger han till Bohusläningen.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.