”Bättre äldreomsorg nödvändig för jämställdhet”
Nyheter | 8 mars

”Bättre äldreomsorg nödvändig för jämställdhet”

Äldreomsorgens underfinansiering slår allra hårdast mot kvinnor. Det skriver Kommunal med anledning av den internationella kvinnodagen.

Jan Arleij
Publicerad 2019-03-08

Den internationella kvinnodagen 8 mars aktualiserar år efter år hur kvinnor drabbas när äldreomsorgen brister.

Så också detta år. Bland debattörerna syns fackförbundet Kommunals företrädare som tar tillfället i akt att lyfta medlemmarnas intressefrågor.

Tre grupper

Den svenska befolkningen blir allt äldre och får mer komplicerade omvårdnadsbehov. Samtidigt har andelen äldre över 80 år, som antingen får hemtjänst eller äldreboende, minskat från 62 procent 1980 till 37 procent, konstaterar exempelvis utredaren Maria Ahlsten i ett blogginlägg.

– När kommun efter kommun väljer att spara in på hemtjänst och äldreboenden slår det framförallt mot anställda, omsorgstagare och anhöriga. Alla de här tre grupperna består till största delen av kvinnor.

Underfinansierad

Det är tyvärr en del av förklaringen till att sektorn är så underfinansierad och negligerad, fortsätter Maria Ahlsten.

– För att stressen, den strukturella lönediskrimineringen och bristen på inflytande över arbetstiden framförallt drabbar kvinnor.

Anhöriga

Maria Ahlsten hävdar också att anhörigomsorgen är både ett jämställdhetsproblem och ett samhällsproblem, av flera anledningar.

– Till att börja med är den oftast ofrivillig. Äldre i Sverige önskar i första hand professionell omsorg av hemtjänsten, eller av en maka, make eller sambo om en sådan finns.

Maria Ahlsten.

– Endast en av tio föredrar hjälp av sina barn eller andra närstående utanför hushållet med städning eller tvätt, om de inte längre klarar det själva. Ännu färre föredrar hjälp med mer intima uppgifter, som bad eller dusch, av sina barn eller andra närstående.

Obetalt arbete

Kvinnor med ansvar för anhörigomsorg rapporterar många negativa konsekvenser. Majoriteten är fortfarande mitt i yrkeslivet och tvingas gå ner i arbetstid för att hand om sina sjuka föräldrar, konstaterar Maria Ahlsten.

– Enligt Nationellt kompetenscentrum för anhöriga utför anhörigvårdare obetalt arbete som motsvarar 181 miljarder kronor om året. Dessutom gör stressen och otryggheten i omsorgsansvaret att de riskerar sin egen hälsa.

SPF Seniorerna mötte Kommunal

Den 20 februari träffade SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson sin motsvarighet i Kommunal, Tobias Baudin. Mötet handlade om behovet av förstärkta pensioner, men också om just arbetsvillkoren i äldreomsorgen och om välfärdens stora behov av personal framöver.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-03-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas