”Bättre arbetsvillkor krävs”
Nyheter | Kompetens
Foto: Colourbox

”Bättre arbetsvillkor krävs”

Delade turer, ökande stress, för många personer under samma chef. Omsorgen har mycket att jobba med om man vill locka kompetens.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-07-04

Under ett seminarium i Almedalen arrangerat av PRO diskuterades hur man ska få bättre utbildad personal inom äldreomsorgen. Och deltagarna såg flera områden med förbättringspotential.

Stressig miljö

Stressen, bristen på tid till förflyttningar, underbemanning och chefer som har så många underställda att de inte hinner med var också ett problem som lyftes, liksom lönerna. Även om arbetsvillkoren är viktigare för att få folk att stanna än lönerna, enligt Marta Szcebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Schemalägg med marginal

Hon påpekade att ett sätt att minska stressen på grund av underbemanning är att göra som i ett projekt i Norge, där man alltid schemalägger med 110 procent, alltså tio procent mer än som ”behövs”. I praktiken innebär det att man är fullbemannade, eftersom det alltid finns personal som är sjuk, vabbar och så vidare. Då behöver man inte jaga vikarier.

Kostar pengar

Marta Szcebehely deltog i panelen tillsammans med Kommunalas förbundsordförande Tobias Baudin, Jan Andersson, styrelseledamot i PRO, Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköping. Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig på PRO var moderator. Och att PRO var arrangör avspeglade sig möjligen i förslagen om högre skatt från panelen.

Vad ger utbildningen?

En fråga är vad man får ut av att utbilda sig. Idag kan uppgifterna vara ganska likartade oberoende av om du är vårdbiträde eller undersköterska. Större skillnad i befogenheter – och lön – mellan utbildad och outbildad personal skulle öka incitamenten att utbilda sig, menade Marta Szcebehely.

Bort med delade turer

Tobias Baudin menade att ett stort problem för många anställda inom äldreomsorgen är de så kallade delade turerna, alltså att du först arbetar förmiddag, sedan ha några ”håltimmar” och därefter arbetar ytterligare ett pass samma dag. I praktiken gör de delade turerna att arbetsdagarna blir mycket längre än normalt eftersom pausen mitt på dagen ofta inte räcker för att åka hem. För många anställda handlar uppehållet i arbetsdagen snarare om att ”sitta av tid.”

”Varför kan andra länder klara av att inte ha delade turer, medan det anses vara helt omöjligt i Sverige?”

Någonting måste hända

Från publiken yttrade sig SKPFs vice förbundsordförande Liza dePaulo Sandberg, som visserligen gav beröm till panelen, men samtidigt sammanfattade vad nog de flesta i församlingen kände:

”Det räcker inte att vi bara sitter och säger någonting, vi måste göra någonting.”

 

 

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-07-04
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas