Bättre relation när man gått i pension
Nyheter | Ny tillvaro

Bättre relation när man gått i pension

Pensionärer som gör många olika saker är mer tillfredsställda med sina liv. Det visar en färsk undersökning från AMF.

Jan Arleij
Publicerad 2017-08-25

Pensionsbolaget AMF har gjort en jätteenkät med över 22 000 pensionärer.

Hälften, 51 procent, av de som har sju aktiviteter eller fler menar att livet som pensionär är bättre eller mycket bättre än vad de förväntade sig, medan bara 35 procent av de som har fyra eller färre aktiviteter känner likadant.

Tid för varandra

Pensionärer som har fullt upp uppger även i större utsträckning att pensioneringen har inneburit bättre relation till partner, barn, barnbarn och vänner.

Av de som lever i en parrelation uppger var femte person att pensioneringen har inneburit att relationen till partner har förbättrats. Tre av fyra uppger att relationen till sin partner är oförändrad och enbart 4 procent menar att den egna pensioneringen har resulterat i en sämre relation.

– Bilden av att par som går i pension har svårt att hantera ökad tid med varandra visar sig vara raka motsatsen. De flesta uppger att relationen till sin partner är densamma eller blir bättre i och med pensioneringen, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF.

– Dessutom sover de bättre.

Nästan var tredje pensionär uppger att de sover bättre nu än när de jobbade, jämfört med 15 procent som uppger att sömnen har påverkats negativt.

Bättre för kvinnor

Undersökningen visar också att relationen till familj, släkt och vänner förbättras, tendensen är mer positiv hos kvinnor.

Var fjärde kvinnlig pensionär har fått en bättre relation till vänner. Endast 15 procent av männen instämmer dock i samma påstående.

Mer än män

Efter yrkeslivet värdesätts tid för personliga intressen enligt 74 procent av de svarande. Läsning, kurs och distansutbildningar samt hantverk och skapande är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män.

Många värdesätter även tid med familj och vänner följt av träning samt resor. Kvinnor tar i högre utsträckning än män hand om yngre och äldre familjemedlemmar samt volontärarbetar.

Fysiskt aktiva

Fyra av tio menar att de är mer fysiskt aktiva som pensionärer.

– Som pensionär har man mer tid för sina intressen. De som har ett rikt socialt liv och många hobbys är mest nöjda med tillvaron, summerar Dan Adolphson den stora sommarundersökningen.

Varför gör ni undersökningen?
– Att gå i pension handlar inte bara om ekonomi utan också om hur man ser på sitt kommande pensionärsliv, säger Dan Adolphson till Senioren.se.

– Jag kommer i kontakt med blivande pensionärer som är oroliga över vad som väntar efter den sista arbetsdagen. Men när man väl är pensionär verkar alltså de positiva delarna väga över.

Vilka resultat överraskar dig mest?
– Att spendera dygnets alla timmar tillsammans med sin partner beskrivs ofta som en utmaning. Siffror från SCB visar också att fler 60-plussare går skilda vägar. Men vi ser i vår undersökning att relationen till partnern oftast blir bättre eller är densamma i och med pensioneringen.

Så aktiva är pensionärer

Hur spenderar du din tid som pensionär? (flera svar möjliga) Totalt Kvinnor Män
Tid själv för personliga intressen/hobbies 74% 73% 75%
Träffar familj 50% 62% 40%
Träffar vänner 48% 61% 38%
Reser 49% 54% 45%
Läser 45% 63% 31%
Volontärarbete 6% 8% 4%
Engagerar mig i förening 20% 19% 21%
Engagerar mig i politiska, sociala eller religiösa organisationer 5% 5% 5%
Tränar (eller annan fysisk aktivitet) 48% 55% 43%
Hantverk och skapande (tex bild och keramik) 12% 17% 8%
Kurs och distansutbildning (tex språk och dans) 5% 8% 3%
Tar hand om andra (äldre, yngre familjemedlemmar, vänner) 16% 23% 10%
Arbetar (heltid eller deltid) 16% 16% 17%
Deltar i pensionärsorganisation 10% 13% 8%
Dejtar 2% 1% 2%
Annat 15% 13% 16%
Vet ej 0% 0% 0%
Genomsnittligt antal aktiviteter 4,9 3,7
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-08-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas