Billigt för Attendo att strunta i promenader
Nyheter | Snackis
Foto Colourbox

Billigt för Attendo att strunta i promenader

Om den nya datorn inte fungerar går du som kund tillbaka till butiken och får en ny. Men när du inte får vad du betalat för på äldreboendet uteblir kompensationen. I bästa fall tvingas utföraren betala ett vite till kommunen. Men det hjälper inte dig trots att du är kund.

Publicerad 2014-08-20

Tänk dig att du köper en ny dator. När du startar den kan du inte spara filer. Självklart utnyttjar du din garanti och får en ny och fungerande dator. Inte särskilt märkvärdigt. Du räknar med att få en fungerande dator om du betalar flera tusen kronor.

Men när det gäller äldreomsorg har vi andra regler. Här kan ett företag eller en kommun strunta i att utföra delar avtalet utan att det får några större konsekvenser. Om bristerna är allvarliga kan avtalet brytas, men det sker sällan.

Stina-Clara Hjulström, Demensförbundets ordförande, har tröttnat på att det inte händer något konkret trots att missförhållanden avslöjats gång på gång. Register, värdegrund och mätningar har inte lett till förbättringar. Personalbristen kvarstår och tiden räcker inte till. Vi ska tänka som kunder och kräva pengarna tillbaka för en tjänst som inte utförs, pengar är nämligen det enda språk politiker och vårdbolag förstår, anser hon.

På ett äldreboende betalar du en avgift som boende varje månad. Det är hyra för rum, mat, sociala aktiviteter och promenader. Kommunen som upphandlat äldreomsorgen betalar en ersättning till utföraren varje månad, du och kommunen förväntar dig att få vad ni betalat för. Men verkligheten ser annorlunda ut.

I Linköping ligger vårdhemmet Åleryd, som drivs av den riskkapitalägda vårdbolagskedjan Attendo. Personal slog larm. Det fanns ingen tid för promenader och egentimmar. När kommunen granskade verksamheten under januari och februari i år hade över 1 600 promenader och 476 egentimmar brunnit inne. Avtalet som kommunen skrivit med Attendo hölls inte. Varken de boende eller kommunen fick vad de betalat för, men det kostar nästan ingenting för Attendo. 20 kronor per timme i vite handlar det om. Extra promenader i kompensation kan de boende inte räkna med.

Kommunerna saknar ofta kunskap hur avtal ska utformas. Hur kvalitetskraven ska uttryckas i ord är svårt. Tydliga och mätbara krav är en bristvara. Kommuner vet ofta inte vad de efterfrågar.

På ett äldreboenden bor dementa personer. När de inte får vad som utlovats av utföraren måste anhöriga eller en god man föra deras talan. Men alla boende har inte anhöriga som kan ställa krav.

Som konsument vet du var du kan vända dig. Du går tillbaka till butiken och få en ny dator. Om inte det fungerar kan du vända dig till konsumentvägledaren eller konsumentombudsmannen (KO). Men som boende på ett äldreboende kan du knappast räkna med någon kompensation. Och KO arbetar inte med äldreomsorg, inte ännu i alla fall.

 

Peter Söderlund

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas