Nyheter

Börsras kan aktivera broms på nytt

Publicerad 2011-08-09

Som en av arkitekterna bakom dagens pensionssystem får KG Schermans synpunkter särskild tyngd. Nu pekar han på förra finanskrisen 2008 ledde till att bromsen i det allmänna pensionssystemet slog till med full kraft.

Konsekvenserna blev bittra för pensionärerna. Medan reallönerna fortsatte att stiga sänktes pensionerna 2010 med 3 procent och i år med 4, 3 procent.

I reda pengar betydde krisen och AP-fondernas fall att pensionerna sänktes med 700 kronor i månaden.

Vill ändra systemet

Det är sannolikt att vi får en upprepning om dagens börskris utvecklas negativt, vilket KG Scherman ser som troligt.

– Man borde göra om pensionssystemet och inte göra det så beroende av AP fondernas placeringar, säger KG Scherman till Ekot.

Men Scherman får mothugg. Pensionsmyndigheten anser att scenariot är felaktigt.

AP-fonderna utgör endast en liten del av pensionssystemet och börsens utveckling har därmed mindre betydelse för hur pensionen blir 2013, hävdar man i ett pressmeddelande. Det som framför allt påverkar pensionen är hur inkomsterna och sysselsättningen utvecklas i Sverige.

Andra faktorer väger tyngre
– Det är för tidigt att säga hur pensionerna 2013 påverkas av den senaste tidens utveckling. Börsens utveckling har mindre betydelse för inkomstpensionen, det som mer bestämmer är hur inkomsterna utvecklas i Sverige, säger tillförordnade generaldirektören Annika Sundén.

Pensionssystemets totala beräknade tillgångar den 31 december 2010 var 7 470 miljarder kronor. AP-fonderna var värda 895 miljarder, alltså knappt 12 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar.

Den allra största delen av tillgångarna är värdet av de årliga pensionsavgifterna som betalas in men inte fonderas utan betalas ut som pension samma år.

Det som är viktigast för pensionssystemets värdeutveckling är därför inkomst- och sysselsättningsutvecklingen, anser Pensionsmyndigheten.

Samband finns
Men det råder samsyn om att det finns ett samband mellan börsras och sänkta pensioner.

– Det krävs en extrem börsnedgång, betydligt mer än vad vi har sett den senaste tiden, för att det i sig ska leda till sänkta pensioner. Om den finansiella oron leder till en konjunkturnedgång liknande den som följde på finanskrisen 2008 skulle det kunna medföra försämrade pensioner 2013 men detta är det allt för tidigt att sia om, säger Ole Settergren som är pensionsutvecklingschef på Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Känner du oro?
Säg din mening under veckans fråga.


Så påverkas andra pensioner

Diskussionen mellan KG Scherman och Pensionsmyndigheten handlar om inkomst- och tilläggspensionerna.

När det gäller garantipensionen och premiepensionen gäller följande, enligt Pensionsmyndigheten.

  • Garantipensionen, alltså ersättningen till dem med lägst pension, följer prisutvecklingen och tar bort helt (för de med lägst inkomstpension) alternativt minskar effekten av en eventuellt negativ utveckling av inkomstpensionen.
  • Premiepensionen påverkas av förändringar på börsen. För den som har pension i dag utgör premiepensionen en mycket liten del, därför påverkas dagens pensionärer inte i någon större utsträckning av premiepensionens utveckling.
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas