Nyheter | Vård

Carema följde Vårdföretagarnas riktlinjer

Inget tyder på att äldreomsorgens problem kan knytas till vissa företag eller ägarformer. I den mån allmänheten fått den bilden är den vilseförd, säger Vårdföretagarnas ledning efter att det egna Etikrådets granskning av Caremas sätt att ta hand om äldre blivit offentlig.

Publicerad 2012-03-09

Vårdföretagarnas styrelse har behandlat granskningsrapporten och säger följande i sitt beslut:

– De kvalitetsbrister som har konstaterats och bekräftats av Carema Care i några fall förtjänar att klandras i sig. Men det är först när företagets förmåga och vilja att avhjälpa bristerna saknas som en medlem kan anses avvika från de etiska riktlinjerna.

Ledningsfrågor
Det etiska råd som på Vårdföretagarnas uppdrag har gjort granskningsrapporten publicerade sin analys på förmiddagen. Fokus har legat på omvårdnadsetiken.

Rapporten pekar på en rad brister. Bland annat:

•    Carema Care måste säkra medarbetarnas kompetens och ge dem bättre handledning.
•    Företaget måste förbättra dialogen med gruppcheferna ute på enheterna
•    Företaget måste göra insatser för att öka medarbetarnas motivation och arbetsglädje
•    Kontinuiteten i läkarkontakterna måste förbättras

Etikrådet markerar sitt förtroende för Carema Cares nya ledning. Rådet tror att den kan åtgärda bristerna.

”Vi är eniga i vår uppfattning att Vårdföretagarna kan ha fortsatt förtroende för Carema Cares ledning och dess förmåga att leda företaget på ett sådant sätt att verksamheterna ges förutsättningar för att ge de äldre en god och säker vård och omsorg” skriver rådet.

Jämföra kvalitet
Vårdföretagarnas ledning drar flera slutsatser av granskningen som man anser lyfter frågor om hela den svenska äldreomsorgen, oavsett driftsform.

Bland annat vill man ha en ”nationell oberoende granskning av vård och omsorg”.

– Boende, anhöriga, politiker och allmänhet ska kunna jämföra kvaliteten på olika enheter, kommunala och privata. Ett företag som stiger i värde eller gör ett överskott ska lyckas för att det levererar vård av hög kvalitet, inget annat, framhåller Göran Fredriksson, ordförande, Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör och Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Svenska Dagbladets debattsida.

Meddelarfrihet i lag
Man vill också se åtgärder från politiskt håll när det gäller meddelarfrihet och upphandlingar.

– Medarbetare i privat driven äldreomsorg måste ha samma lagstiftade meddelarskydd som de hos offentliga arbetsgivare. Att lösa detta i avtal räcker uppenbarligen inte.

– Vi måste bort från kommunala upphandlingar där priset är avgörande. I stället måste det löna sig att hela tiden leverera kvalitet. Därför måste också kommunernas uppföljning av all äldreomsorg – privat som offentlig – bli mer effektiv.

Känner tillförsikt
– Vi har tagit emot Vårdföretagarnas granskning och rapport med stor tillförsikt. Den här rapporten pekar på problem som genomsyrar omsorgen i stort och borde också innebära ett uppvaknande för hela branschen, säger Carl Gyllfors, VD Carema Care.

– Arbetet med att sjösätta de åtgärder som behövs för att lyfta kvaliteten har jag redan initierat i företaget och vi jobbar fokuserat för att säkerställa att vidtagna kvalitetshöjande åtgärder når alla delar av organisationen ochatt de efterföljs.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fyra bakom rapporten

Vårdföretagarna har beställt rapporten av fyra enligt organisationen oberoende experter:

•    Inger Nyström, fd justitieråd och ordförande Etikrådet

•    Olof Edhag, läkare och professor KI, tidigare överdirektör Socialstyrelsen, tidigare statlig utredare

•    Kjell Kallenberg, präst och professor i livsåskådning, etik och hälsa vid Örebro Universitet

•    En extern konsult har också anlitats: Britt-Mari Hellner, psykolog, disputerat inom demensvård, avdelningsdirektör Socialstyrelsen

Etikrådets granskning inleddes i december som en följd av medias avslöjanden om förhållandena för de äldre på bland annat Koppargårdens äldreboende i Stockholm.

Syftet var att se om Carema Cares ledning kan styra företaget på ett sätt så att de äldre kan ges vård och omsorg enligt Vårdföretagarnas etiska riktlinjer.

Här är Vårdföretagarnas styrelse

 •     Göran Fredriksson, ordförande, Frösunda LSS
 •     Peter Seger, vice ordförande, Sophiahemmet AB
 •     Henrik Borelius, Attendo AB
 •     Per Granath, Humana AB
 •     Carl Gylllfors, Carema Care, adjungerad styrelsemedlem
 •     Kajsa Hjelte-Terve, Gästhemmet Edsby Slott AB
 •     Fredric Käll, Vivida Assistans AB
 •     Anders Lundin, Företagshälsan Tre Hjärtan AB
 •     Siv Nordqvist, Förenade Care AB
 •     Åke Strandberg, Capio AB
 •     Björn Zackrisson, Praktikertjänst AB
 •     Ulrika Östlund, Inom – Innovativ Omsorg
 •     Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna
Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas