Dags för operation uppvaktning
Riksdagen, svårintaglig för seniorer. Foto: Getty Images
Nyheter | PÅVERKAN

Dags för operation uppvaktning

SPF Seniorerna ökar nu insatsen för att få partierna att nominera fler seniorer på valbar plats på listorna till riksdagsvalet.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-24

Tidigare i år har man bland annat genomfört möten med partisekreterarna i samtliga riksdagspartier.

Man har pekat på att förändring är möjlig om partierna själva verkligen vill. De har över tid lyckats få fler kvinnor, unga och utlandsfödda på valbar plats – men aldrig fler äldre.

En fråga om trovärdighet

”Idag saknas äldre i demokratiska organ, som går miste om seniorers erfarenhet och kompetens. Det undergräver legitimiteten och trovärdigheten i debatter och beslut, och eroderar ytterst förtroendet för den representativa demokratin.

Till nästa val måste en betydligt högre andel vara 65 år och äldre i politiken. Hur säkerställer ni en rimlig andel seniorer på era listor och i de folkvalda församlingarna efter valet 2022?”

Ur Eva Erikssons brev till partisekreterarna från i vintras.

Dölj faktaruta

Det handlar om ren och skär ålderism, anser SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

– Var femte invånare har fyllt 65 år, och var fjärde väljare är 65-plussare. Ändå var ynka 1,7 procent av riksdagens ledamöter seniorer efter valet 2018. Det är en tydlig spegelbild av den åldersdiskriminering som härskar i samhället.

– Om partierna hade haft samma inställning till fördelningen mellan män och kvinnor skulle bara tolv procent av ledamöterna vara kvinnor. Vem skulle ha accepterat det?

Hur det blir efter valet om ett år avgörs egentligen nu under hösten och vintern och eventuellt också under våren, ute i partiernas distrikt och föreningar. Nomineringar och provval pågår för fullt.

Satsar på comeback

Några 70-plussare som vill tillbaka till riksdagen är Liberalernas veteraner Mauricio Rojas och Carl B Hamilton.

Staffan Danielsson.

Tidigare C-riksdagsmannen Staffan Danielsson kan bli aktuell för en återkomst sedan han gått över till Kristdemokraterna och blivit företrädare i frågor om landsbygdspolitik.

Dölj faktaruta

SPF Seniorerna kommer att närvara på partiers stämmor och kongresser under hösten, för att lyfta frågan. Dock inte på Centerpartiets partistämma som startade igår (23/9) och som genomförs digitalt och utan möjlighet för SPF Seniorerna och andra organisationer att ansluta.

Förbundet uppmuntrar sina medlemmar som också är medlemmar i ett parti att delta på nomineringsmötena.

Tillfällen att påverka

Här är några av riksdagspartiernas viktigaste, centrala arrangemang framöver.

Tanken är att SPF Seniorerna om möjligt ska ha närvaro av det distrikt där evenemanget äger rum.

Centerpartiet: Partistämma, 23-26 september, digitalt
Miljöpartiet: Kongress, 15-17 oktober, digitalt
Moderaterna: Arbetsstämma i Helsingborg 21-24 oktober
Socialdemokraterna: Partikongress i Göteborg 3-7 november
Kristdemokraterna: Riksting i Norrköping 12-14 november
Vänsterpartiet: Vänsterdagarna i Göteborg 13-14 november
Liberalerna: Landsmöte i Linköping 19-21 november Sverigedemokraterna: Landsdagar i Karlstad 25-28 november

Dölj faktaruta

Partierna har på sig till den 8 april att anmäla kandidater och lämna in sina definitiva listor till Valmyndigheten.

– En kampanj för att få väljarna att kryssa en senior ligger förberedd och kan rullas ut när valet närmar sig, berättar SPF Seniorernas samhällspolitiske chef Martin Engman.

Då bestämmer sig partierna

Här är partiernas tidtabell för nomineringsprocesserna.

2021

Kristdemokraterna:
Det blir preliminärt vid ordinarie partifullmäktige 15 oktober.

Vänsterpartiet:
I praktiken ligger de sista valkonferenserna i början av mars och många beslut tas under hösten. Bilden kommer att klarna efter distriktskonferensen i oktober.

Centerpartiet:
Senast 30 november fastställs våra listor till riksdagen.

Moderaterna:
Senast sista november ska alla riksdagslistor vara klara. De beslutas per valkrets på regionala möten så de kan bli klara vid olika tidpunkter (flera förbund har möte för beslut 27:e november, till exempel).

Liberalerna:
Fastställer sina listor under nomineringsmöten som äger rum under november och december. Det varierar något på datum beroende på valkrets.

2022

Miljöpartiet:
Alla listor ska vara klara senast den sista februari 2022.

Sverigedemokraterna:
Riksdagslistorna kommer att fastställas på partiets valkonferens under första halvan av mars nästa år.

Socialdemokraterna:
Riksdagslistornas antas av partidistrikten. Vissa partidistrikt fattar beslut i november-december men några senare så vi beräknar att riksdagslistorna är klara i mars 2022.

Källa: Partiernas pressavdelningar.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas