Nyheter | Underkänt

Eva Eriksson: ”Riksdagsvalet ett utslag av ålderism”

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson är mycket kritisk till samtliga riksdagspartier för deras oförmåga eller ovilja att få fram seniorer till riksdagen. Alla får underkänt, säger hon.

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-23

Sverige väntar på att få sin regering, men riksdagen är vald. Att som Senioren.se tidigare rapporterat bara sex av 349 ledamöter är äldre än 65 år leder nu till stark kritik från SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.
– Riksdagen går nu miste om den unika erfarenhet och kompetens som seniorer har, och som Sverige behöver mer av. Det gör mig besviken.

– Jag beklagar djupt att de politiska partierna inte uppskattar seniorers bidrag bättre. Det sänder dessutom en mycket dålig signal till hela samhället.

Dålig inställning

Orsaken till att partierna misslyckas med att forma mångsidiga och representativa listor när det gäller ålder bottnar i en dålig grundinställning, menar Eva Eriksson.
– Partierna tar inte det här på allvar. Om de hade gjort det och värnat om representativiteten hade fler seniorer funnits på valsedlarna och framförallt högre upp, på valbar plats, säger Eva Eriksson.

Fördomar styr

Även om partiernas centrala nivåer inte formellt kan styra de lokala listornas sammansättning kan de i mycket större utsträckning betona betydelsen av ha med seniorer, menar Eva Eriksson.
– Jag ser det skrala resultatet som ett utslag av fördomar mot äldre, dåliga attityder och i värsta fall ålderism.

Ger stöd ändå

SPF Seniorerna satsade hårt på att få väljare att kryssa in äldre kandidater till riksdagen. Det gick inte. Tvärtom kryssade seniorer i lägre grad än yngre väljargrupper.
– Jag tror att det saknas kunskap om hur personröstning fungerar. Vi har informerat om hur man gör och uppmuntrat till personröstning, men det behövs mer information till allmänheten.

Personröstning infördes först 1998 och det krävs mycket för att komma in med kryssens hjälp, fortsätter Eva Eriksson.
– Men även om personkryssen inte räckte till för att lyfta någon seniorkandidat ger det ändå stöd åt seniora politiker.

Vad krävs för framtiden för att det ska bli en förändring när det gäller representativiteten i riksdagen av äldre?

– Först och främst, en rättvis seniorrepresentation kräver att fler seniora kandidater nomineras till partiernas listor, och att partierna placerar seniorerna på valbar plats. Då är det bra om SPF Seniorerna på alla nivåer uppmuntrar seniorer att engagera sig och att ställa sig till förfogande för politiska uppdrag.
– Det är viktigt att ha goda exempel på politiskt engagerade seniorer; från såväl riksdag som från landsting och kommuner. Och det är viktigt att visa på hur roligt och utvecklande det är att ha dessa uppdrag – så att fler seniorer inspireras till ett större engagemang.

Blåslampa

Valet må vara över, men inte det politiska påverkansarbetet. Det är inte för sent att påverka läget i kommuner, landsting och regioner, understryker hon.
SPF Seniorerna fortsätter att kräva seniorrepresentation i de styrelser och nämnder som fullmäktige ska utse i höst.
– Nu kommer vi att vara en blåslampa på kommuner och landsting när de ska välja styrelser och nämnder och vilka som ska representera partierna där. Seniorer har mycket att tillföra – använd oss!

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas