Svenska akademin: ”Nej till årsrik – men ja till direktare”
Barbro Westerholm och Rosaline Marbinah. Foto: Jan Arleij Barbro Westerholm och Rosaline Marbinah. Foto: Jan Arleij
Almedalen 2019 | Nyheter | Almedalen

Svenska akademin: ”Nej till årsrik – men ja till direktare”

Makt i Sverige är starkt koncentrerad till de mellan 30 och 50 år. Men den ordningen kan brytas.

Jan Arleij
Publicerad 2019-07-01

Det framhöll Barbro Westerholm (L), riksdagens äldsta ledamot och Rosaline Marbinah, ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU på ett seminarium i Almedalen på måndagen (1/7).

De gjorde gemensam sak på en rad områden och beskrev hur deras respektive åldersgrupper marginaliseras på olika sätt.

Siktet är inställt på ökat samarbete för att bilda opinion.

Landets pensionärsorganisationer måste då vara en given medspelare, underströk båda två.

Direktare

Barbro Westerholm berättade om ordet ”årsrik” som hon under tiden som ordförande i SPF fick patent på att marknadsföra av upphovsmakaren och SPFaren Peo Magnusson.

– Nu har jag försökt få in det i Svenska akademiens ordlista, men fått nej med motiveringen att det inte används tillräckligt ofta.

– Däremot har ord som ”direktare” kommit in. Vet ni vad det betyder? frågade Barbro Westerholm den undrande publiken i arrangerande ABFs tält. Jo, det använder man om dem som inte vill ha någon ceremoni i samband med sin begravning.

Känner igen

Att begränsas och tryckas ner med ord var något som Rosaline Marbinah kände väl igen.

– Vi utsätts också för raljerande ordval som att vi är naiva och orealistiska. Vi använder istället ord som idealistiska och vi kommer med nya perspektiv och nya idéer.

Backa varandra

Lagen mot åldersdiskrimineringen var helt beroende av samarbetet mellan äldre och ungdomsorganisationer, fortsatte Barbro Westerholm.

– Lagar är normgivande och därför viktiga, men det behövs mycket mer.

Den erfarenheten lägger en bra grund för fortsatt samarbete, menade SLU-ordföranden:

– Låt oss backa varandra oftare när vi behöver stöd i våra olika frågor, sa Rosaline Marbinah.

Miljöfrågan

Ett gemensamt intresseområde kan vara klimat- och miljöfrågorna, infogade PROs ordförande Christina Tallberg.

– Där tror jag att vi pensionärsorganisationer kan samarbeta. Ungas engagemang och äldres engagemang skulle jag säga är precis lika stort.

Upprop mot ålderismen

Lagom till Almedalens andra dag publicerades en debattartikel mot ålderism och åldersdiskriminering i tidningen Dagens Samhälle.

Svensk lag förbjuder numera diskriminering på grund av ålder. Men trots det behandlas äldre fortfarande både nedlåtande och kränkande, skriver riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (L) och Thomas Hammarberg (S) tillsammans med SPF Seniorerna och övriga pensionärsorganisationer.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-07-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas