”Stendöd” fråga blommar upp i Almedalen
Almedalen 2019 | Nyheter | Arbete

”Stendöd” fråga blommar upp i Almedalen

Just nu ser vi ett genombrott i synen på äldre arbetskraft. Allt fler pratar om hur mycket seniorerna behövs.

Jan Arleij
Publicerad 2019-07-02

När journalisten Marianne Rundström inledde SPF Seniorernas seminarium i Almedalen på tisdagen (2/7) gjorde hon en reflektion:

– Frågan om att äldre inte får jobba har blivit het. Mängden seminarier i Almedalen är ett uttryck för det. För bara ett par år var frågan stendöd, i år räknar jag till fler än tio seminarier om ämnet.

– Det är heller ingen slump att frågan igår också togs upp tydligt i ett partiledartal från Almedalsscenen. Ulf Kristersson sa då att den uppenbara åldersdiskrimineringen är kränkande och ett gigantiskt slöseri med resurser.

Handling behövs

Rubriken för seminariet – ”Sluta åldersnoja – använd seniorkraft” – beskrev väl vad paneldeltagarna, och så gott som alla aktörer och opinionsbildare egentligen redan är överens om.

Alla är emot att äldre diskrimineras, men handlingskraft saknas i samhället för att få till en ny syn på äldre arbetskraft.

– Känslan många seniorer har är att man tvingas gå hem när man egentligen vill jobba vidare. Samtidigt som samhället egentligen behöver arbetskraften. Hur kan det här åtgärdas? frågade Marianne Rundström.

Panelen

  • Ingmar Skoog, seniorforskare, Sahlgrenska akademin
  • Lee Wermelin, förbundsordförande, Civilekonomerna
  • Joakim Larsson (M), ordförande för Förhandlingsdelegationen, SKL
  • Anna Johannesson, ansvarig för rekrytering, etablering och ledning, Veteranpoolen
  • Niklas Bragée, grundare, TNG
Dölj faktaruta

Ett av svaren kom från Lee Wermelin, förbundsordförande för Civilekonomerna:

– De goda exemplen blir väldigt viktiga. Men det är dags att äldre själva blir bättre på att sälja in sin kompetens. Ta ett steg fram och säg vad det är som gör oss bättre!

Övertygande skäl

För det finns, enligt forskaren Ingmar Skoog, en rad mycket goda argument för en arbetsgivare att behålla äldre arbetskraft.

– Vår forskning vid Agecap i Göteborg visar att de mindre svagheter som äldre har kompenseras av den större erfarenheten.

– Att en äldre person kanske är något långsammare än en yngre kan mycket väl bero på att den äldre gör avvägningar utifrån sin större erfarenhet.

Ingmar Skoog menade att det nog i längden kunde bli både effektivare för verksamheten och billigare på grund av färre misstag att låta seniorer vara kvar i jobbet.

Studiestöd

Förbundsordförande Eva Eriksson avslutade seminariet med att rikta sig till arbetsmarknadens parter.

– Arbetsmarknadens parter måste ta sig an det här. Idag tar ingen ansvar för åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden och det slöseri det innebär för Sverige.

Eva Eriksson (t v) och Marianne Rundström.

– Regelverk måste ändras, och här måste partierna göra väldigt mycket mer. Dagens situation är skadlig för landet, tillväxten och välfärden, sa Eva Eriksson och exemplifierade med att studiestödet inte längre kan tillåtas upphöra vid 47 års ålder.

Bidrar allt mer

På seminariet fanns SPF Seniorernas uppdaterade rapport ”Seniorernas bidrag till sysselsättningen” att tillgå.

I den framgår bland annat att senior arbetskraft sedan 2005 har ökat bidraget till landets bruttonationalprodukt från 51 till 122 miljarder.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-07-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas