Nyheter

De representerar dig på kongressen

Publicerad 2011-06-17

Stora distrikt som Skåne och Stockholm har många ombud på plats (16 respektive 20) medan Rolf Emanuelsson är enda ombud från Härjedalen.

Det finns dock stora möjligheter till att reglerna för ombudsfördelningen kommer att ändras. Inte mindre än fyra motioner ställer sig bakom samma förslag, som förenklat säger att inget distrikt ska ha fler än 15 ombud, oavsett hur mågna medlemmar man har.

Idag skulle förslaget innebära att Skåne fick 13 ombud och Stockholm 14.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen bifaller motionen.

Könsfördelningen är lika jämn som den var på kongressen i Örebro 2008. Då var det kvinnorna som hade knapp majoritet med 69 av 130 platser, i år är det övervikt av män, med 70 av 130 platser.

Könsfördelningen i utskotten är desto ojämnare. Kvinnorna dominerar stort i utskotten för Äldrepolitik och Organisation/Utveckling förnyelse. Men precis som vid förra kongressen är det männen som har stor majoritet i ekonomiutskottet. Då var endast 6 av 24 ekonomiutskottsmedlemmar kvinnor, i år är det 7 av 26.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Här är kongressombuden:

Blekinge
Kjell GG Johansson
Berit Paulsson
Sone Persson

Bohus
Anders Kåbjörn
Irene Nystedt
Eva Pehrsson
Bo Wingqvist
Gunnel Fritzson

Dalarna
Lilian Nihlman
Lennart Lidström¨
Inger Nyberg
Stig Sjöholm
Stig E Olsson

Gotland
Rut Björkqvist
Henry Sundgren

Gästrikland
Elisabeth Olsson
Bengt Andersson

Göteborg
Ann-Gret Dahlöf
Margaretha Sahlin
Stig Löfving
Kent Andreasson

Halland
Inga-Lott Thörnell
Lennart Almqvist
Ove Johansson
Lilly Holmén
Göte Ivansson
Rolf Dannäs

Hälsingland
Alvar Magnusson
Dan Hälsing
Göte Rösth

Härjedalen
Rolf Emanuelsson

Jämtland
Gusten Rolandsson
Olof Eliasson

Jönköping
Anne-Christine Lind-Hammarström
Karin Feurst Sandborn
Astrid Håkansson
Evald Larsson
Gudrun Thorberg

Kalmar
Chatrine Pålsson Ahlgren
Harriet Larsson
Monica Andersson
Börje Robertsson
Sivert Bergström

Kronoberg
Ingegärd Oskarsson
Roland Cronholm
Lennart Karlsson/Mariann Gustafsson

Norra Älvsborg
Inge Franzén
Lennart Jansson
Bengt Englund
Kerstin Andersson

Norrbotten
Inga-Britt Carlberg
Bengt Ingesson
Leif-Gunnar Stenlund

Skaraborg
Birgit Hansen
Jarl Graf
Curt Andersson
Ruby Lindström

Skåne
Anneli Lindqvist
Greta Nordquist
Peter Lindgren
Ann Mari Storm
Paule Petersson
Ragnar Lönnäng
Börje Gunnarsson
Rolf Nilsson
Christer Christensson
Gösta Hallgren
Gun-Britt Lloyd
Gunnar Bengtsson
Folke Öhman
Sven Persson
Birgitta Arhusiander
Kjell Gréen

Stockholm
Moa Bern
Karin Wilborg
Eva Sahlin
May-Lis Rombo
Allan Ekström
Caisa Ekstrand
Benny Nilsson
Richard Olsson
Lillemor Lindberg
Jan-Olof Dackebro
Erik Nilsson
Kerstin Fernstedt
Stig Söderberg
Alva Sundström
Kerstin Hallgren
Anita Mickos
Irene E Svensson
Irene Bergman
Rolf Lindquist
Johnny Dahlin

Södra Älvsborg
Sven Fagerberg
Dick Ylander
Rigmor Davidsson

Sörmland
Barbro Andersson
Håkan Omberg
Lars Lamberg
Kjell Larsson
Margareta Karlén
Sten Nordlander

Uppsala
Egon Regefalk
Sonja Åneman
Olle Josefsson
Laila Sandgren Eriksson
Karin Wahlstedt

Värmland
Anita Beckman
Jan Rülcker
Kerstin Erlandsson

Västerbotten
Sigvard Nordén
Kerstin Sjölund
Karl Evert Eriksson
Kerstin Forsman

Västernorrland
Gerhard Cederberg
Jarl Strömbäck
Nea-Marie Österlund

Västmanland
Ulla-Britt Ibohm
Kjell Österlund
Marie Westling
Elvy Bürger

Örebro
Börje Gustafsson
Mats Otterström
Roland Edlund
Sonja Cederlöf

Östergötland
Gunn JOhansson
Bo Bergman
Marianne Holmbom
Jan-Erik Lövbom
Lindy Yngvesson

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas