Den andra vågen av covid-19 pandemin – hur har den drabbat seniorer?
Blogg | Nyheter | ingmar skoog blogg

Den andra vågen av covid-19 pandemin – hur har den drabbat seniorer?

Ingmar Skoog jobbar hemifrån och funderar på hur den andra vågen av pandemin drabbat seniorer annorlunda, med mindre diskussion om de sköra 70-plussarna. Han konstaterar dock att äldrevården drabbats hårt, även om vaccineringen nu verkar börja ge resultat

Ingmar Skoog
Publicerad 2021-02-18

Vi har nu varit ett bra tag i den andra vågen av pandemin. Själv har jag arbetat hemifrån och alla möten sker digitalt. Jag köper mat på nätet och jag bär munskydd i affärer. Det senare gjorde jag inte under den första vågen. Det känns också tyngre under den andra vågen, kanske beror det på den mörka årstiden. Jag får dock rapporter om att det är fler personer som känner sig mer psykiskt nedtyngda nu. Under första vågen hade vi mer en lägereldskänsla, trots restriktionerna, där alla samlades kring pandemin och Folkhälsomyndighetens presskonferenser. En liknande minskning av psykisk ohälsa ser man ofta under andra svåra nationella kriser. Mycket tyder på att den psykiska ohälsan ökat mer under den andra vågen.

Det finns också andra skillnader. Under den andra vågen har fler avlidit och fler hamnat på sjukhus på grund av covid-19 än i våras, men färre har fått IVA-vård. Minskningen av IVA-vård beror antagligen på att man nu är bättre på att behandla sjukdomen med till exempel kortison och blodförtunnande läkemedel, och att man vet när man behöver ge syrgas och när man behöver ge respiratorvård.

Äldrevården har dock drabbats lika hårt som förut

Äldrevården har dock drabbats lika hårt som förut. Under en stor del av den andra vågen har andelen av alla avlidna som hade äldrevård varit större än i våras, uppemot 55%. Efter att vaccinationerna började har denna andel minskat och man har sett en stor minskning av smittspridning till äldreboenden den senaste veckan. Anledningen till att äldreboenden och hemtjänsten fortsatt att vara hårt drabbade trots mer kunskap, mer skyddsutrustning och mer provtagning är antagligen de speciella förutsättningarna med mycket nära kontakter mellan omsorgstagare och personal, och många olika personal som träffar varje omsorgstagare. Risken för smittspridning är alltså väldigt stor.

Under den andra vågen har 70-plussare knappt nämnts i diskussionen

En annan sak har också förändrats. När pandemin började i mars förra året blev man som äldreforskare frustrerad över okunskapen och fördomarna om äldre som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter, infektionsläkare, virologer, mikrobiologer och andra visade. På någon vecka flyttades synen på äldre tillbaka flera decennier. Man pratade om de sköra äldre-äldre, 70-plussarna som skulle skyddas. En del pratade om att risken för en frisk 75-åring var 100 gånger större än för en 50-åring, trots att den ökade risken för 70-plussare framförallt drevs av de höga dödstalen bland sköra äldre som hade äldrevård. Den verkliga risken kanske var 2 gånger högre för en frisk 70-åring, inte 100 gånger. Under den andra vågen har 70-plussare knappt nämnts i diskussionen, utan alla får nu samma restriktioner, vilket känns bra. Trots de minskade restriktionerna för 70-plussare är andelen äldre utanför äldrevården oförändrad bland de avlidna. Förhoppningsvis får det som förmedlades i våras och tidigt under hösten inga långsiktiga effekter på synen på seniorer. Risken finns dock att fördomarna blir kvar.

Folkhälsomyndigheten har nu också en mycket mer nyanserad syn på besöksförbudets negativa effekter än i våras. Tyvärr har den synen inte anammats av de som tar politiska beslut eller de som bestämmer lokalt. Alltså har många boenden fortfarande besöksförbud.

Noterat

det är inte egoistiskt att vaccinera sig som senior

Det är många som diskuterar vaccineringens prioriteringar. Nyligen sa filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö att det är etiskt fel att prioritera äldre i vaccineringen och att yngre och arbetsföra bör gå först. Han tänker fel. Som jag skrivit tidigare är vaccinering av personer över 60 år det bästa sättet att snabbt minska trycket på sjukvården. För att vaccinering av personer 20-50 år skall påverka sjukvården måste väldigt många vaccineras. Alltså, det är inte egoistiskt att vaccinera sig som senior. Tvärtom, man gör en stor insats för samhället genom att göra det

Ingmar Skoog
Publicerad 2021-02-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas