Den som trivs jobbar längre
Trivsel, lagom tempo, bra chef och möjlghet till självbestämmande får oss att vilja arbeta längre Foto Colourbox
Nyheter | Jobba

Den som trivs jobbar längre

Hög arbetsbelastning, begränsad frihet, omorganisationer och ålderism är sådant som får oss att vilja gå i pension tidigare.

Publicerad 2013-04-11

Den som trivs på jobbet vill, föga förvånande, jobba kvar längre än den som vantrivs. Fackförbundet Unionen har tittat på vad som skapar trivsel för seniora medarbetare genom att intervjua yrkesverksamma samt nyligen pensionerade medlemmar mellan 60 och 70 år. Resultaten presenteras i rapporten Ett långt arbetsliv kräver ett gott arbetsliv.

Så många som 24 procent, eller nästan var fjärde person, i Unionens undersökning uppger att de blivit utsatta för någon form av åldersdiskriminering i arbetslivet. Och bland de som säger sig vara missnöjda med sitt arbetsliv uppger fler än hälften, hela 56 procent(!) att de upplevt åldersdiskriminering.

”Åldersdiskrimineringen börjar redan vid 50 års ålder, då man får höra att ens lönesättning inte kan höjas.” är ett citat ur rapporten.

Just sämre löneutveckling är den form av diskriminering som flest personer svarat att de drabbats av.

Viktigt känna att ens kompetens tas tillvara

Personer vars arbetsgivare har en plan för kompetensöverföring i samband med deras pension är mer benägna att jobba länge än andra personer. I första hand är det män och högre tjänstemän som har arbetsgivare som vill ta tillvara på deras kompetens när de slutar. Just män och högre tjänstemän är de som oftast fortsätter att arbeta efter 65.

Hela 50 procent av de yngre tillfrågade uppger att deras arbetsgivare inte har någon plan för kompetensöverföring när de går i pension. I Unionens rapport påpekar man att detta är ett slöseri med humankapital, och att det visar att många arbetsgivare inte värdesätter äldre medarbetares erfarenhet och kompetens.

För att vi ska trivas bra, och vilja arbeta länge vill vi ha frihet att själva bestämma över vårt arbete, en bra chef, kontinuitet, eget rum och att vår arbetsgivare har en plan för att ta vara på vår kompetens när vi slutar.

Vi vill inte ha för stressigt och för hög arbetsbelastning,  diskrimineras på grund av vår ålder, gå igenom många omorganisationer eller sitta i kontorslandskap.

Frida Andersson Johansson

frida.johansson@veteranen.se

Ålderism

Så ser åldersdiskrimineringen ut enligt unionens medlemmar (60-70 år) ordnade efter hur vanligt förekommande det är.

Sämre löneutveckling
Mindre kompetensutveckling
Svårt söka få nytt jobb
Får inte vara med och tycka till
Byt till mindre kvalificerade uppgifter
Negativa attityder från chefer
Negativa attityder från kollegor
Annat

Här kan du ladda ner rapporten Ett långt arbetsliv kräver ett gott arbetsliv:

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas