Försämrad arbetsmiljö hinder för långt arbetsliv
Nyheter | Jobba
Allt fler skadar sig på jobbet. Det är en oönskad utveckling på flera sätt. Foto Colourbox

Försämrad arbetsmiljö hinder för långt arbetsliv

Arbetsplatsskadorna ökar, liksom de arbetsrelaterade sjukdomarna. Men om fler ska orka arbeta längre måste arbetsmiljön bli bättre, inte sämre.

Publicerad 2013-05-30

– En arbetsskada eller arbetssjukdom kan fördärva livet för en individ, men även samhället påverkas negativt. Pensionsutredningen slår fast i sin slutrapport att arbetsmiljön har en central betydelse för vår förmåga att arbeta högre upp i åldrarna, vilket är en av de viktigaste för förutsättningarna om vi ska kunna bibehålla välfärden, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Den nedåtgående trenden har vänt, och de tre senaste åren har både antalet och andelen arbetsskador och -sjukdomar ökat. Det står klart sedan statistiken för 2012 sammanställts. Arbetsgivarna måste inse allvaret och ta sitt ansvar, menar Mikael Sjöberg.

Fallskador är den vanligaste skadeorsaken bland kvinnor, medan män oftare skadar sig på maskiner och verktyg.

Belastningsskador och sociala faktorer på arbetsplatsen är de vanligaste anledningarna till arbetsrelaterade sjukdomar.

En positiv trend är däremot att antalet arbetsrelaterade dödsfall sjunker. 2012 förolyckades 45 personer på jobbet, att jämföra med hela 57 personer 2011.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas