”Det ska löna sig att överträffa kraven”
Nyheter
Håkan Telenius

”Det ska löna sig att överträffa kraven”

Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, om nationalekonomerna Mats Bergmans och Henrik Jordahls debattartikel om ökade kvalitetskrav inom omsorgen.

Publicerad 2014-02-20

I en debattartikel på SvD Brännpunkt diskuterar nationalekonomerna Mats Bergman och Henrik Jordahl hur valfrihet inom äldreomsorgen faktiskt kan leda till högre kvalitet, under förutsättning att kvalitet verkligen premieras vid upphandlingar, och att det faktiskt finns en reell möjlighet att välja mellan olika boenden. Veteranen har frågat Håkan Tenelius om hans och Vårdföretagarnas syn på saken:

Håller ni med om att det behövs en hårdare kvalitetsprövning i äldreomsorgen?

– Ja, det behövs bättre och tydligare krav i upphandlingarna, och bättre kvalitetsuppföljning. Men också bättre redovisning av kvaliteten så att det blir lätt att jämföra olika utförare och enheter.

Hur ser ni på forskarnas önskemål om en överkapacitet, så att fler äldre ska ha möjlighet att faktiskt välja, och inte bara ta de platser som finns över?

– Det bör förstås vara så, även om det kan vara svårt att upprätthålla i praktiken. I några av de kommuner som infört LOV i äldreboenden finns en sådan överkapacitet, men det som händer är att de populära boendena blir fullbelagda, och överkapaciteten finns hos de mindre populära. Så fungerar valfriheten.

Det ska straffa sig ekonomiskt att inte leva upp till kraven, skriver forskarna. Hur ser ni på det?

– Det är en sund ordning. Det ska löna sig att överträffa kraven, och straffa sig att inte leverera den kvalitet som förväntas. Det är viktigt att samma villkor gäller för alla utförare. Även kommunala enheter som misslyckas måste drabbas av motsvarande sanktion.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

 

Du kan läsa mer om debattartikeln nedan.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas