”Inför hårdare kvalitetsprövning av äldreomsorgen”
Nyheter | Rapport
Foto Colourbox

”Inför hårdare kvalitetsprövning av äldreomsorgen”

Upprätthåll en överkapacitet i omsorgen, och placera äldre där kvaliteten är högst, inte där det finns plats. Det skriver två nationalekonomer på SVD Brännpunkt.

Publicerad 2014-02-20

Marknaden för äldreomsorg är speciell, skriver Mats Bergman, professor i nationalekonomi på Södertörns högskola och Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, på SVD Brännpunkt.
Dels är det inte de enskilda kunderna som själva finansierar verksamheten. Det går ingen rak linje mellan plånbok och tjänst. Dels finns många aspekter av vården och omsorgen som inte låter sig kontrolleras på ett objektivt sätt. Det är alltså svårt att avgöra vilket alternativ som faktiskt är bäst. Dels är många av kunderna oförmögna att både göra informerade val, och att klaga när de är missnöjda.
Ändå lämpar sig äldreomsorgen förhållandevis väl för privatiseringar, menar de. Men då måste vinstintresset kopplas till kvaliteten.

Bäst kvalitet tror Mats Bergman och Henrik Jordahl att man får när kunderna kan välja mellan vinstsyftande, ideella och kommunala utförare.
”Brukarval har förutsättningar att ge en kvalitetsdriven marknad – om valet kombineras med tillsyn och kontroll. Medicinska aspekter, hygienrutiner och personalens kompetens övervakas bäst av experter på myndigheter; respektfull behandling, omtänksamhet och brukarinflytande bedöms bäst av brukarna och deras anhöriga.”

För att det ska vara någon vits med valfrihet krävs att det finns någonting att välja bland. Det får alltså inte råda brist på platser. Och om utförare ska konkurrera med kvalitet, så krävs att kommunerna premierar kvalitet vid upphandling, samt att kunderna inte bara får reda på var kvaliteten är hög, utan även har möjlighet att faktiskt få plats där.

Mats Bergman och Henrik Jordahl avslutar debattinlägget i SvD med fyra konkreta tips där de uppmanar landets kommuner att:

• Införa hårdare kvalitetsprövning och ställa striktare krav i användningen av de förlängningsoptioner som i dag är standard vid upphandling av äldreomsorg.
• Standardisera sina bedömningar av fullgjorda uppdrag, så att de kan tillmätas vikt vid kommande upphandlingar.
• Upprätthålla en viss överkapacitet på marknaden så att brukarvalet blir meningsfullt och kvalitetsdrivande.
• Förmedla icke-väljare till äldreboenden som håller hög kvalitet, och inte till de boenden som har flest lediga platser, så att god kvalitet belönas.

Här kan du läsa hela debattartikeln på SvD Brännpunkt:

Så tycker vårdföretagarna. Här kan du läsa vad Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef på Vårdföretagarna svarar på Veteranens frågor.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas