Digital explosion i isoleringens spår
Nyheter | Förändring
Foto: Colourbox

Digital explosion i isoleringens spår

Coronapandemin förändrar seniorers digitala vanor kraftigt. Det visar SPF Seniorerna i Stockholm och i Sörmland.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-23

Nära 11 000 medlemmar i SPF Seniorerna inom Stockholms- och Sörmlandsdistrikten har besvarat en enkät om hur de digitala vanorna förändrats under Coronakrisen.

Undersökningen genomfördes i april och kan jämföras med en motsvarande kartläggning från hösten 2019.

Monica Ulfhielm.

– Enkäten har sänts till samtliga medlemmar med e-postadresser, vilket i och för sig innebär att de som besvarat enkäten med stor sannolikhet är mer digitalt aktiva än genomsnittsmedlemmen, poängterar SPF Seniorernas distriktsordförande Monica Ulfhielm.

Från hösten 2019 till april i år har andelen som anger att mobilen är ”väldigt viktig” ökat från 48 till 59 procent. På andra plats i användningen kommer surfplattan, som 19 procent säger sig använda mest. På tredje och fjärde plats kommer bärbar dator respektive stationär dator.

Möjligheter

Undersökningen visar att användning av mobiler, appar och surfplattor har utvecklats starkt.

– Den ofrivilliga isoleringen har bidragit till att den digitala tekniken har skapat nya möjligheter att ordna sin vardag, säger Monica Ulfhielm.

Videomöten

Appanvändningen för videomöten har närmast exploderat, enligt undersökningen. Nästan 60 procent har använt videosamtal de senaste tre månaderna, vilket är samma nivå som för frekventa användare i allmänhet.

Den privata användningen visar på en dramatisk ökning bland SPF Seniorernas medlemmar i såväl Stockholm som i Sörmland.

Exempelvis har under de senaste tre månaderna mellan 55 och 75 procent, beroende på ålder, installerat en ny app.

Kontakt med vården

Fler resultat från undersökningen:

• E-handeln har ökat, bland annat inom livsmedelshandeln.
• Inom vård och omsorg har appanvändningen också ökat stort, inte minst region Stockholms vårdapp ”Alltid öppet”.
• Dessutom: E-hälsoarbetet inom regionerna har utvidgats med exempelvis videomöten med anhöriga liksom med digitala vårdmöten. Även nattillsyn med kamera av omsorgstagare har blivit betydligt vanligare.

Klyftan ökar

– Den ökade digitala användningen bland de etablerade användarna innebär sannolikt tyvärr att den digitala klyftan också djupnar mellan redan digitalt aktiva seniorer och övriga seniorer, säger Monica Ulfhielm.

Framtidsspanare om pionjärseniorer

De båda enkäterna har på uppdrag av SPF Seniorerna genomförts av Mats Olsson, knuten till Kairos Future. Mats Olsson har i över ett decennium publicerat ett flertal studier om morgondagens hälsovård, bostäder och service för de äldre. I höst kommer han med boken ”Senior i det smarta samhället”. Bland annat kommer boken att behandla vad det innebär när hälso-, nära vård- och omsorgssektorn blir alltmer digital.

Mats Olsson.
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-06-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas