Din hemort avgör risk att dö i fallskador
Nyheter | Farliga fall

Din hemort avgör risk att dö i fallskador

Skillnaderna i risken för att dö till följd av fallskador varierar stort beroende på var i Sverige man råkar bo. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-03

I Jämtlands län dog exempelvis knappt 28 personer per 100 000 invånare till följd av fall 2015. Det är mer än fem gånger så många som i Gotlands län där cirka fem personer dog.

– Skillnaderna i resultat gör det intressant för både kommuner och landsting att studera statistiken, för att analysera varför en kommun kan ha fler fallolyckor och en annan färre, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

– Exempelvis kan man lokalt och regionalt titta på vilka åtgärder som används för att förebygga fallskador.

Högst i Stockholm

Även Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre” visar på stora skillnader i landet, när det gäller hur många över 80 år som vårdats på sjukhus för fallskada per 1000 invånare.

I den sammanställningen har Stockholms län högst antal, 72 per 1000 invånare, tätt följt av Jämtlands och Västerbottens län. Minst antal har Gävleborgs län, 53 stycken.

Även Östergötland och Södermanland tillhör de län där lägst antal hamnar på sjukhus efter fall.

På kommunnivå varierar resultaten från 30 fallskador per 1000 invånare till 86.

Så ser det ut i din kommun

Här kan du hitta statistik som visar risken för att skadas och dö i fallskador i din kommun.

Dölj faktaruta

Går att förebygga

Risken ökar med åldern.

– Oftast drabbas äldre personer. Fallrisken ökar med åldern, på grund av svagare muskler, sämre balans, sjukdomar samt syn- och hörselnedsättning. Andra riskfaktorer är läkemedelsanvändning och låg kroppsvikt till följd av undernäring.

Men det går att förebygga fall på individnivå och på befolkningsnivå, menar Socialstyrelsen och organisationer som SPF Seniorerna.

Kampanj startar

Fysisk aktivitet och balansträning för äldre, tillgänglighetsanpassning, snöröjning och sandning, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar är exempel på vad som kan göras.

– Det är viktigt att uppmärksamma problemet med fallolyckor och arbeta fallförebyggande på flera plan. På individnivå kan vi alla tänka på träning och balans, säger Eva Entelius-Melin, projektledare för den nationella kampanjen Balansera mera som drar igång i dag och som bland annat syftar till att få kommuner och län att lyfta frågan.

Internationella Äldredagen

Sedan år 1991 är den 1 oktober FNs internationella äldredag.

Syftet med dagen är att uppmärksamma de problem och orättvisor som seniorer kan stöta på vardagen.

Varje år genomförs därför en rad olika kampanjer i samband med äldredagen. Exempel på dessa är:”Peppar, peppar… En dag för seniorers säkerhet” (2012), ”Lev livet! Friskare – säkrare – längre” (2010).

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta

Negativ trend

Fallolyckor dödar fyra gånger fler människor än trafiken.

Dessutom omkommer dubbelt så många av fallskador idag jämfört med för 15 år sedan.

Varje år skadas så många som 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus, enligt statistik från Socialstyrelsens patientregister.

Mer utbildning

Förutom kampanjen har Socialstyrelsen också fått ett regeringsuppdrag att arbeta vidare med fallprevention.

– Vi ska ta fram en utbildning för personal som jobbar med hälso- och sjukvård och social omsorg om hur man förhindrar fallolyckor. Just nu arbetar vi med utformningen av den utbildningen, säger Eva Entelius-Melin.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Kampanjen ”Balansera mera”

SPF Seniorerna engagerar sig i den nationella kampanj som Socialstyrelsen genomför under denna vecka, 3-9 oktober.

Kampanjen Balansera mera, som bland annat innehåller tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, genomförs tillsammans med organisationer, kommuner och landsting.

– Samhällsekonomiskt kostar fallolyckorna ungefär 25 miljarder varje år. Men värst är att det kostar i liv och i mänskligt lidande – fysiskt och psykiskt. Rädslan för att ramla gör att vi begränsar oss. Vi vågar inte gå ut, vi undviker och till och med slutar göra saker som vi tidigare uppskattat och tyckt om, skriver SPF Seniorerna på sin hemsida som också förmedlar länkar till Socialstyrelsens informationsmaterial.

– Den goda nyheten är att många av dessa olyckor går att förhindra. Vi kan minska risken för fall genom att engagera oss själva. Vi kan balansera maten, motionen och medicinerna vilket är temat för Socialstyrelsen kampanj.

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-10-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas