Diskriminering att ge yngre förtur till seniorboende
Bilden är inte från det aktuella seniorboendet. Foto: Getty Images
Nyheter | diskriminering

Diskriminering att ge yngre förtur till seniorboende

Yngre sökande fick företräde vid uthyrning av lägenheter i ett seniorboende. Det är diskriminering av äldre, meddelar Diskrimineringsombudsmannen (DO) i ett beslut.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-07-05

Ärendet handlar om en man och hans fru som sedan många år tillbaka planerat sitt äldreboende genom att stå i kön till stiftelsen som hyr ut lägenheterna. Trots att de flera gånger har sökt lägenheter har de inte erbjudits någon av dem.

Stiftelsen hyr ut närmare 500 lägenheter till personer som har fyllt 55 år och stiftelsens ändamål är att bedriva aktiva och hälsofrämjande äldreboenden. Den menar att de måste ha hyresgäster i olika åldrar för att kunna ha ett aktivt boende, som har möjlighet att delta i olika aktiviteter.

Hösten 2019 införde stiftelsen nya köregler som kombinerade kötid och ålder. Sökande i åldersgruppen 55-69 ges företräde framför sökande i åldersgrupperna 70-74 och 75-79 år.

– Stiftelsen har inte tagit hänsyn till att det kan finnas stora individuella variationer i människors fysiska förmågor eller andra relevanta förmågor. Åldersprioriteringen kan också motverka de äldstas tillgång till bostäder, vilket drabbar de personer som typiskt sett har störst behov av boende anpassat för äldre, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman i pressmeddelandet.

DO skriver vidare:

”Om det finns ett berättigat syfte så kan en särbehandling som har att göra med ålder undantas från förbudet mot diskriminering. DO bedömer dock att undantaget inte har varit tillämpligt i den aktuella situationen. DO har därför bedömt att stiftelsens åldersprioritering inte är förenlig med diskrimineringslagen och att stiftelsen därmed har diskriminerat mannen”

 

Jan Hagberg
Publicerad 2022-07-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas