DO: Otillgänglighet måste göras olaglig
Av 250 000 trapphus är hälften tillgängliga. Foto: Getty Images
Nyheter | krav

DO: Otillgänglighet måste göras olaglig

Äldre diskrimineras på bostadsmarknaden. Det framgår av en färsk rapport från DO som vill att lagen skärps.

Jan Arleij
Publicerad 2022-07-04

Diskrimineringsombudsmannens (DO) analyser av inkomna anmälningar under 2018-2020 visar att relativt många anmälningar rör bristande tillgänglighet. Exempelvis att det saknas utrymme i trapphus för rullator eller att det saknas hiss eller att hiss inte lagas.
Men en stor del av anmälningarna leder inte till någon åtgärd eftersom bristande tillgänglighet inte omfattas av diskrimineringsförbudet inom bostadsområdet.

– Därför behöver diskrimineringslagen ändras, säger DO Lars Arrhenius. Ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet skulle bidra till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina mänskliga rättigheter och möjligheter till upprättelse när rättigheter kränks.
– Vi tror också att sådant här lagligt skydd som vi föreslår skulle verka förebyggande och öka trycket på att samhället blir tillgängligt för alla.
SPF Seniorernas bostadsexpert Fredrik von Platen välkomnar DOs initiativ.

– Det är faktiskt ingen funktionsnedsättning att bli gammal. Med rätt tillgänglighet kan man också sköta sig själv allt längre.
Det finns en allvarlig brist på bostäder att åldras i, menar han.
– Exempelvis har vi i hyresbeståndet cirka 250 000 trapphus, men endast hälften av dem är tillgängliga.
Det är i arbetet som legat till grund för rapporten Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder som DO har analyserat anmälningar som rör bristande tillgänglighet på bostadsmarknaden.

Jan Arleij
Publicerad 2022-07-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas