Dödsbränder vanliga på boenden
Foto Colourbox
Nyheter | Dålig säkerhet

Dödsbränder vanliga på boenden

För den som bor på äldreboende är risken för att dö i en brand fem gånger högre än för andra.

Publicerad 2012-09-04

Äldre som beviljats särskilt boende är ofta skröpliga, och kan inte själva ta sig ut vid en brand. Nu vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, se stärkta regler för hur brandskyddet på äldreboenden ska hanteras, rapporterar tidningen Riksdag och Departement.

– Det är inte rimligt att personer som bor på institution har fem gånger så hög sannolikhet att dö i en brand jämfört med befolkningen som helhet, säger Björn Johansson till RoD. Björn Johansson har lett MSB:s utredning.

Ett bättre brandskydd kan man få till exempel genom att öka mängden personal eller genom att installera sprinklers. Båda metoderna medför kostnader. Innan något kan hända måste först Boverket och MSB enas om vilken myndighet som ska ansvara för reglerna kring de äldres brandsäkerhet. Regeringen kommer förmodligen inte att kunna utreda frågan förrän tidigast nästa år.

– Staten behöver ställa krav så att personer som bor i behovsprövat boende kan få hjälp snabbt vi d en brand, i storleksordningen några minuter, säger Patrik Perbeck, chef vid MSB:s enhet för brandskydd till RoD.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas