Nyheter

Dragkamp i riksdagen om pensioner

Publicerad 2011-05-19

Utgångspunkten för initiativtagande Wiwi-Anne Johansson är bland annat pensionärsorganisationernas rapport som släpptes den 11 april, ”Pensionssystemet, blev det som tänkt?”.

– Varför är det så svårt att tillsätta en verkligt parlamentarisk grupp med deltagande också från organisationer som LO och pensionärsorganisationerna och göra en grundlig utvärdering av pensionssystemet? Det betyder inte att man måste göra om hela pensionssystemet, Ulf Kristersson! framhöll Wiwi-Anne Johansson.

Dagens utredning tillräcklig
Statsrådet tryckte på ”att vi i grunden har ett bra system som vi har anledning att värna om när det gäller dess grundläggande principer”. Det gäller att vara ”mycket varsamma med förändringar” av pensionssystemet, fortsatte Ulf Kristersson och förklarade att han är nöjd med den översyn som redan är sjösatt inom Pensionsgruppen som består av regeringspartierna och Socialdemokraterna.

– Under det senaste året har medellivslängden ökat med 42 dagar. Det är trevliga besked, men pensionen måste då också räcka längre, vilket innebär att det blir en lägre årlig pension. Pensionssystemet klarar detta, men det blir på sikt ett problem för både individ och samhälle. Vi har därför nyligen tillsatt en utredning för att se över inte bara de pensionsrelaterade åldrarna utan också för att analysera möjligheterna för ett längre arbetsliv och därmed en möjlighet för fler att förbättra sin pension.

– Avgiftsinbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än till det gamla ATP-systemet, 16 jämfört med 18 procent, kontrar Wivi-Anne Johansson. Bland annat denna underfinansiering kommer att skapa än fler problem i för framtidens pensionärer. Beslutet om att underfinansiera systemet kan inte skyllas på längre medellivslängd.

”Basalt nationellt åtagande”
Ulf Kristersson:
– Jag har full respekt för den som tycker att vi borde gå från 18,5 procent till 25 procent. Jag delar inte den ståndpunkten. Den som vill, individuellt, kan göra den sortens avsättningar själv.

– Den grundläggande idén är att vi måste enas om ett basalt nationellt åtagande som gäller lika för alla, och det ligger just nu på 18,5 procent. Men det är inte skrivet i sten. Det kan mycket väl diskuteras. Men det är fortfarande en fråga om att ta från dagens konsumtionsutrymme, dagens disponibla inkomster, och i stället sätta av för framtida pensioner.

Vill inte ha med V
Socialförsäkringsministern lät förstå att han inte vill utvidga översynen till att omfatta andra partier och organisationer. Delar man inte grundprinciperna är det lönlöst.

– Om man egentligen vill gå tillbaka till ett gammaldags fördelningssystem som bara bygger på förmånsbaserade rättigheter har det ingen betydelse. Då kan man bara taxera ut den pension man vill ha för den generation som är aktuell. Det fanns goda skäl för oss att överge det systemet. Och det fanns säkert goda skäl för er att inte vilja vara med i den överenskommelsen, nöp Kristersson av.

Markering
Socialförsäkringsministern markerade även mot pensionärsorganisationerna och kravet på att skrota premiepensionssystemet.

– Den som nu föreslår att vi ska riva upp fundamentala delar av pensionsöverenskommelsen – att inbetalda avgifter genererar rätt till framtida utbetalningar, att vi har en blandning av fördelningssystem och premiepension – kommer inte att kunna vinna gehör.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas