Eniga politiker: Tvinga storbanker säkra tillgång till kontanter
Nyheter | Kontanter
Finansamarknadsminister Per Bolund (MP) under en uppvaktning av SPF Seniorerna. Foto Tomas Södergren

Eniga politiker: Tvinga storbanker säkra tillgång till kontanter

Storbankerna ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i hela Sverige. Det föreslår samtliga riksdagspartier.

Jan Arleij
Publicerad 2018-06-12

Förslaget levererades under måndagen (11/6) av den så kallade Riksbankskommittén som består av representanter för samtliga riksdagspartier.

Riksbankskommittén har i uppdrag av regeringen att göra en utredning med namnet ”Tryggad tillgång till kontanter”. Nu lämnade man ett delbetänkande till finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

SPF-krav

Flera förslag ligger i linje med krav som under en följd av år har framförts av SPF Seniorerna, andra pensionärsorganisationer och nätverket Kontantupproret under ledning av förre rikspolischefen Björn Eriksson.

Jublande uppror

Kontantupproret skriver på sin facebook-sida att man ”jublar över innehållet”. Utredarna ”kräver att storbankerna tar sitt ansvar!”

Dölj faktaruta

– Kommitténs förslag bedöms främst gynna människor, föreningar och företag i glesbygd. Vidare gynnas vissa äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer då många i dessa grupper har problem med digitala betalningar, skriver utredningen i ett pressmeddelande.

– Genom de föreslagna kraven bedöms också risken minska för att kontantinfrastrukturen bryter samman i delar av landet.

Bör bli lag

Delbetänkandet handlar om hur Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering i hela landet bör tydliggöras i lag.

Dessutom behandlas Riksbankens roll och ansvar för kontanttillgången i hela landet.

– Kontanttillgången, i betydelsen tillgången till kontanttjänster i samhället, innefattar dock ett stort antal aktörer utöver Riksbanken. Därför väljer kommittén i sina överväganden att, utöver Riksbanken, även analysera de roller som bland annat övriga berörda statliga myndigheter, bankerna och handeln har, skriver utredarna i ett pressmeddelande.

Kontor försvinner

Kontantanvändningen minskar snabbt i Sverige. Tillgången till kontanttjänster i form av möjligheten till insättning på och uttag från bankkonton har försämrats de senaste fem åren, bland annat till följd av att antalet bankkontor med kontantservice har mer än halverats sedan 2011.

Undertecknarna

Utredningen beskriver sitt delbetänkande på DN Debatt den 11 juni.

Mats Dillén, ordförande i Riksbankskommittén
Janine Alm Ericson, (MP), ledamot
Jörgen Andersson, (M), ledamot
Dennis Dioukarev, (SD), ledamot
Jakob Forssmed, (KD), ledamot
Jonas Jacobsson Gjörtler, (M), ledamot
Emil Källström, (C), ledamot
Johan Lönnroth, (V), ledamot
Ingela Nylund Watz, (S), ledamot
Fredrik Olovsson, (S), ledamot
Mats Persson, (L), ledamot
Bosse Ringholm, (S), ledamot

 

Dölj faktaruta

– Denna utveckling har främst drivits av de stora bankerna. Samtidigt anser kommittén att de stora bankerna har ett särskilt ansvar för tillgången till kontanttjänster. De är helt centrala som förmedlare av betalningar och krediter. Det är därför inte rimligt att de helt kan frånsäga sig ansvaret att hantera kontanter, särskilt mot bakgrund av att det är ett lagligt betalningsmedel.

Rimlig tillgång

Kommittén föreslår att vissa banker ska vara skyldiga att tillhandahålla en rimlig tillgång till kontanttjänster i hela Sverige.

Man definierar vad man menar med ”rimlig”:

– Kraven på rimlig tillgång innebär att runt 99 av 100 svenskar ska ha högst 25 kilometer till närmaste plats för såväl kontantuttag som dagskassehantering. Ambitionsnivån höjs något jämfört med tillgången till dessa tjänster i dagsläget.

Fem banker

Endast banker som erbjuder betalkonton och har en inlåning över 70 miljarder kronor från svensk allmänhet omfattas av kraven.

Dessa banker har nationell täckning och är ”systemviktiga för kontantkedjan”.

– I dagsläget skulle kraven omfatta fem svenska bankaktiebolag och en filial till ett utländskt kreditinstitut.

Kraven föreslås följas upp av Post- och telestyrelsen och Finansinspektionen.

Varnar för kontantbrist

Nyligen delade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut en broschyr med råd för hur vi ska klara oss vid en eventuell kris. Bland annat uppmanas vi att ha kontanter i beredskap hemma.

”Visst ska vi som land sträva efter utveckling, men vi kan inte tillåta oss att vara aningslösa inför säkerhetsriskerna med ett kontantlöst samhälle”, skriver Beatrice Ask och Carl Cederschiöld i ett debattinlägg i News55.

De två M-politikerna framhåller att ”Sveriges utveckling mot att bli ett kontantlöst samhälle går i rasande fart, men det är viktigt att behålla system som också kan hantera kontantbetalningar.”

Dölj faktaruta

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-06-12
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas