Eva Eriksson höll jubileumstal i Göteborg
Nyheter | Historia
Foto: Stefan Edetoft

Eva Eriksson höll jubileumstal i Göteborg

Det är en historisk dag i Göteborg. En märkesdag för SPF Seniorerna som såg dagens ljus i staden för 80 år sedan.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-02

Festligheterna inleddes på måndagen (2/9) i Clarion Hotel Post med ett anförande av Eva Eriksson, förbundets 20:e ordförande genom tiderna.

Det blev ett linjetal för framtiden som tog sitt tog avstamp i det historiska perspektivet.

– 1939! Ett årtal inskrivet i historieböckerna och i vårt medvetande som det året då andra världskriget bröt ut. Och just i denna dramatiska tid träffades en grupp herrar i Göteborg för att den 5 september bilda föreningen Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, sa Eva Eriksson inför cirka 300 inbjudna gäster.

– Den 1 maj, samma år, hade några av våra grundare lyckats få en pratstund med dåvarande statsminister Per Albin Hansson inför att han skulle gå i socialdemokraternas första maj-tåg i Göteborg. De överlämnade en skrivelse som argumenterade för att Sverige stod i tacksamhetsskuld till de gamla. De avslutade sin skrivelse med orden: ”För närvarande lever vi folkpensionärer, under ett för ett fritt och demokratiskt land, ovärdiga förhållanden, ofta i verklig nöd.”

Likadana frågor

Vid bildandet 1939 skrev interim-styrelsen för Sveriges Folkpensionärers Riksförbund att förbundets huvuduppgift var att påverka lagstiftningen för höjda folkpensioner och att trygga invaliditets- och ålderdomsförsörjningen, berättade Eva Eriksson.

– Förutom den för låga folkpensionen krävde det nybildade förbundet också att de gamlas sociala livsvillkor skulle förbättras. Bostäder, pensioner och sjukvård. Känner ni igen det?

Den stora publiken nickade bifall till förbundsordförandens parallell.

– På fredag har det gått 80 år sedan vi startade här i Göteborg. Vi är numera Sveriges äldsta verksamma seniororganisation och en av Sveriges största ideella föreningar. Vårt anseende bland beslutsfattare och myndigheter är högt och vår trovärdighet som opinionsbildare är stor. Från att ha varit en liten skara när vi bildades är vi nu en stor, landsomfattande organisation, fortsatte Eva Eriksson.

– Jag tror att vi har blivit det våra grundare ville. En stark och kunnig påverkare av samhällsdebatten.

Dagens frågor

Samtidigt är gårdagens frågor i hög grad även dagens.

– Jag kan inte låta bli att reflektera över att de frågor som de brottas med är nästan de samma som vi arbetar med idag. Vi är fortfarande en stor grupp som inte klarar sig på sin pension, och de levnadsvillkor vi erbjuder Sveriges seniorer är fortfarande inte bra för alla.

Har gjort skillnad

Eva Eriksson kom in på den grundläggande frågan om vilken skillnad SPF Seniorerna har gjort och gör för landets seniorer.

– Det är nu kanske lätt att tro att vi inte har gjort skillnad under de år vi har varit verksamma. Men det har blivit bättre för landets seniorer! SPF Seniorerna har varit med och gjort skillnad! Vi har idag inga pensionärer som får bidrag från fattigvården, och förra seklets undantag är endast ett sorgligt minne.

– Men kampen fortsätter och är inte över förrän alla Sveriges seniorer har ett värdigt liv.

Tackar alla

SPF Seniorerna grundades av en liten grupp män och under 80 år vuxit till en stor, vacker och fantastisk organisation med hundratusentals medlemmar, sa Eva Eriksson.

– Trots vår skillnad i storlek och antal så är grunden till vår existens den samma. Vi är alla individer som valt att engagera oss för att vi vill göra skillnad i samhället.

– När vi bildades 1939 behövdes verkligen Sveriges Folkpensionärers Riskförbund och idag, 80 år senare, är behovet av SPF Seniorerna lika stort. Vi är Sveriges äldsta pensionärsförening och, i mitt tycke, Sveriges främsta.

– Jag kan inte nog tacka alla våra hängivna medlemmar för de insatser som gjorts genom åren. Tillsammans har vi skapat Sveriges mest engagerande seniororganisation, avslutade Eva Eriksson.

Foto: Stefan Edetoft (huvudbild) / Jan Arleij

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas