Framtiden i centrum när SPF Seniorerna firar 80
Nyheter | Omsorg | Vård | Jubileumsdebatt

Framtiden i centrum när SPF Seniorerna firar 80

Frågan om demografins utmaningar spelade en huvudroll i SPF Seniorernas paneldebatt under 80-årsjubileet i Göteborg.

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-02

Seniorens chefredaktör Kristina Adolfsson var moderator och panelen representerade stor och bred erfarenhet:

  • Förbundets ordförande Eva Eriksson
  • Psykiatriprofessor och forskaren Ingmar Skoog
  • Förre Folkpartiledaren Bengt Westerberg
  • LOs förra ordförande Vanja Lundby Wedin

Bengt Westerberg pekade på hur behoven av vård och omsorg kommer att öka bland landets äldsta.

– Jag tror det är nödvändigt att höja skatterna, sa Bengt Westerberg.

Bjuder lägst

Vanja Lundby Wedin höll med. Mer måste göras för personalens villkor.

– Men det handlar också om att upphandlingar måste bli bättre. Idag är det ibland för äldre som förr med barnauktioner, den som bjuder lägst får uppdraget.

De som arbetar

Men hur ska vi ha råd med välfärden? frågade Kristina Adolfsson.

– Fråga personal mer om hur effektiviteten kan höjas. Det görs inte… Där finns mycket att hämta, betonade Ingmar Skoog.

Teknik inte allt

Den nya teknikens möjligheter kommer inte att lösa allt, betonade hela panelen.
Vanja Lundby Wedin:

– Tekniken ska användas när det är rätt läge. Den får inte leda till ett tvång att bo kvar hemma. Ensamheten får inte bli större.

Personal

Bengt Westerberg markerade också en skepsis.

– Teknik kan inte ersätta mänskliga händer. Man har hoppats på teknik i årtionden, men det kommer inte minska behoven av de mänskliga insatserna. Jag tror inte vi löser personalfrågor med teknik.

– Vi behöver invandrarna som är hälften i dagens äldreomsorg. Vi kommer snarare att behöva ännu fler.

Se hela seminariet

Seminariet som har titeln ”Framtiden är här” kan ses på SPF Seniorernas hemsida, spfseniorerna.se.

Dölj faktaruta

Att fler seniorer som vill och kan måste få arbeta om ekvationen ska gå ihop, konstaterade panelen.

– Om fler arbetar kan vi också ta ut mindre skatt, sa Bengt Westerberg.

Vanja Lundby Wedin:

– Vi behöver också lägga mer pengar till pensionssystemet.

Ingmar Skoog:

– Sedan måste vi göra oss av med myten att en pensionär som arbetar skulle tränga ut en ung arbetslös. Så fungerar det inte.

Men hur ska vi då kunna ändra synen på äldre arbetskraft? frågade Kristina Adolfsson.

Ingmar Skoog tog snabbt bollen, och drog ner både applåder och skratt när han spetsade till det:

– Vad som händer när vi blir äldre är att vi kanske tappar minnet, men minne är inte samma sak som intelligens. Vi blir långsammare men vi ser också fler alternativ och vi blir faktiskt därmed flexiblare i vårt tänkande.

Ingmar Skoog talade om den tysta kunskapen som ligger i ett långt livs erfarenhet.

– Vi måste värna denna kunskap mycket bättre, sa Ingmar Skoog som också markerade att det är en myt att äldre inte skulle vara bra på att lära nya saker.

Höja skatten

Om detta var panelen enig. Men när det kom till skattehöjningar eller inte steg temperaturen.

– Jag läser en rad kostsamma krav i SPF Seniorernas program, men inte ett ord om finansieringen, inte ett ord om att skatter i så fall behöver höjas. Det skulle vara bra för trovärdigheten om det redovisades, sa Bengt Westerberg.

Eva Eriksson svarade att skatter kan behöva höjas, men pekade på att skatter som redan tas in bör ses över för att hitta resurser till pensionssystemet.

Framtiden

Viktigaste äldrefrågan för framtiden då, säg på 20-års sikt? avslutade moderatorn Kristina Adolfsson.

– Svårt att prioritera. Som gammal socialminister känner jag mycket för de äldre som inte klarar sig själv. Det ligger ganska snart i framtiden. Vi behöver klara personalförsörjningen. Det är avgörande, sa Bengt Westerberg.

– Behöva leva mitt liv så långt som möjligt. Då måste pensioner räcka och äldreomsorgen fungera, och då måste personalen få bättre villkor, sa Vanja Lundby Wedin.

Ingmar Skoog:

– Synen på äldre och erfarenhet måste alltså förändras, så att vi kan bidra. Ett värdigt omhändertagande mot slutet förutsätter personal som trivs.

Eva Eriksson tryckte på att arbetet mot åldersdiskrimineringen har en central betydelse.

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-09-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas