Eva Eriksson: Viktigare än någonsin få fram seniorers röst
Eva Eriksson. Foto Margareta Bloom Sandebäck
Nyheter | Omsorg | Påverkan

Eva Eriksson: Viktigare än någonsin få fram seniorers röst

Det är slående att nu se hur samhället vaknar upp och yrvaket konstaterar vilka allvarliga brister som finns i äldreomsorgen, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-11

– Det är hemskt att det ska krävas en pandemi med de katastrofala följder vi har sett för många äldre för att detta uppvaknade ska ske.

Om politiker, ansvariga tjänstemän och andra aktörer i tid hade lyssnat på seniorernas organisationer så hade katastrofens omfattning inte behövt bli så stor, menar Eva Eriksson.

Mycket snabbt

– Från SPF Seniorernas sida har vi långt före pandemin ställt krav på en kriskommission för äldreomsorgen. Kanske kan en sådan kan komma igång nu.

– Vi behöver ju mycket snabbt få åtgärder på plats som i grunden kan förstärka äldreomsorgen, så att vi på riktigt kan skydda våra sköraste äldre.

Bra med nya råd

Eva Eriksson välkomnar Folkhälsomyndighetens besked att försöka formulera mer nyanserade råd till landets 70-plussare.

– Det är absurt att klumpa ihop denna stora grupp och vifta med en enda pekpinne. Vi är individer med olika förutsättningar som behöver vidta olika mått och steg för att skydda oss mot smittan.

Påtalat länge

Eva Eriksson tycker också att det är talande att myndighetens generaldirektör Johan Carlson i SVTs Agenda (10/5) uttryckte förvåning över att kvaliteten i äldreomsorgen skiftar så mycket från kommun till kommun, och därmed förmågan att skydda de äldre från coronaviruset.

– Det är ju något som vi har påtalat under flera år. Det kan inte vara överraskande att många boenden saknar tillräcklig styrning och ett fungerande ledarskap. Det nya är att detta visat sig få så tragiska konsekvenser.

Avgörande roll

Seniororganisationernas existens är avgörande för debatten och för att någon för de röstsvaga och utsatta äldres talan, betonar Eva Eriksson.

– Hade vi inte funnits vågar jag inte tänka på hur äldreomsorgens kvalitet hade tillåtits att se ut.

Stor möjlighet

Uppvaknandet och insikten om att bristerna i äldreomsorgen fått förödande konsekvenser kan förhoppningsvis ge SPF Seniorernas krav en helt ny kraft, säger Eva Eriksson. Efter krisen bör ödmjukheten att lyssna till seniorers erfarenheter vara mycket stor.

– Nu när vi står inför en möjlighet att förändra och förbättra äldreomsorgen är det kanske viktigare än någonsin att vi syns och hörs i diskussionen och att vi gör allt för att politikerna ska höra och göra vad vi säger.

Tragedin i siffror

Det är personer över 70 år som är den grupp som drabbats hårdast av covid-19.

Bland de som avlidit i sjukdomen fram till den 28 april var 90 procent 70 år eller äldre.

Av dessa avled 50 procent på ett äldreboende medan 26 procent hade hemtjänst.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas