Fler äldre orkar inte jobba till pensionen
Foto: Getty Images
Nyheter | pensionsålder

Fler äldre orkar inte jobba till pensionen

Samtidigt som pensionsåldern ska höjas visar en ny rapport att allt fler inte orkar jobba till pensionen. ”Vi kommer att jobba sönder våra kroppar och då sitter vi där och har ingen möjlighet att ha en god och värdig ålderdom”, säger Elisabeth Antfolk som har jobbat inom hemtjänsten i 30 år till TV4.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-04-28

Det är Arbetsmiljöverket som på torsdagen presenterar en rapport om äldres arbetsmiljö och den visar att tolv procent i åldrarna 50-64 år uppger att de inte kommer att orka jobba till pensionen. För tio år sedan var den siffran åtta procent. En ökning med fyra procent, alltså.

– Jag skulle önska att de här fyra procenten fick lika mycket uppmärksamhet som inflationen, bensinpriserna eller arbetslösheten eller vad det nu kan handla om så att man tittar på saker vad de faktiskt är, säger Elisabeth Antfolk, som även är skyddsombud i Kommunal, till TV4 och uppger att den ökande stressen, tunga lyften och osäkra villkor gör att många av hennes kollegor inte kommer att jobba till pensionen.

Enligt Arbetsmiljöverkets undersökning är det 15 procent av kvinnorna som uppger att de inte kommer att orka göra det medan motsvarade siffror för män är elva procent

Rapporten har även jämfört olika branscher och den visar att andelen äldre som inte kommer jobba till pensionen är störst inom utbildning, vård och omsorg samt inom byggbranschen. Den siffran är 15 procent för respektive bransch.

”Knappast förvånande”

– Siffrorna innebär tyvärr en fortsatt ökning av den upplevda oron för ohälsa jämfört med tidigare undersökningar. Framför allt är det fler kvinnor inom utbildning, vård och omsorg som upplever att de inte orkar. Det är knappast förvånande med tanke på de höga kraven och små möjligheter att påverka arbetet, säger Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör i ett pressmeddelande och pekar på att arbetsförhållandena är avgörande för när många väljer att gå i pension.

”Påverkar hälsan”

– Äldres arbetsförhållanden har ett samband med när de väljer att gå i pension. Dålig arbetsmiljö i form av negativ stress, otydliga mål och hög arbetsbelastning både vad gäller fysisk och psykiskt arbete påverkar hälsan och ökar risken för att pensionera sig i förtid, säger Erna Zelmin och fortsätter:

– Vi ser en åldrande befolkning samtidigt som de som ska in i arbetskraften inte ökar i samma takt. Därför är det viktigt att äldre ges bättre förutsättningar att fortsätta i arbetslivet, om man så önskar. Ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete där ingen, oavsett ålder, riskerar att bli sjuk, skadas eller dö på jobbet, är därför avgörande, säger Erna Zelmin.

Äldres arbetsmiljö och vanliga besvär

  • Trötthet, fysisk smärta och värk är vanliga besvär.
  • Drygt sju av tio sysselsatta personer med arbetsorsakade besvär har känt trötthet på grund av arbetet under de senaste 12 månaderna.
  • Nästan två tredjedelar, 65 procent, av sysselsatta med arbetsorsakade besvär lider av fysisk smärta eller värk. Det drabbar ungefär lika många kvinnor som män, och är lika vanligt i alla åldersgrupper.

Källa: Arbetsmiljöverket

Dölj faktaruta

 

 

Jan Hagberg
Publicerad 2022-04-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas