Fler för över pension till sin partner
Nyheter | Jämlikt
Allt fler makar delar pension Foto: Colourbox

Fler för över pension till sin partner

Få pensionssparare för över premiepensionen till sin partner. Men de som på så sätt gör pensionen mer jämlik blir fler. Det visar nya siffror från Pensionsmyndigheten.

Publicerad 2015-01-07

Antalet överföringar av premiepensionsrätt 2013 har ökat med en tiondel jämfört med 2012: 9 171 personer jämfört med 8 392. 

Totalsumman för överföringar 2013 har därmed stigit med tio miljoner kronor och ökade till 78 miljoner.

Men totalt finns 5,4 miljoner pensionssparare och bland dem cirka 2 miljoner parförhållanden. Av antalet möjliga pensionssparare är det därmed bara en halv procent som för över premiepensionen.

– Jag tror att den viktigaste förklaringen till att så få för över premiepension mellan varandra är att de helt enkelt inte känner till möjligheten, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

– Kvinnor har generellt lägre inkomster och deltidsarbetar i mycket högre utsträckning än män, vilket påverkar deras pension negativt. Jag tycker att många fler ska fundera på om de borde föra över pension mellan varandra.

En premiepensionsöverföring under 20 år kan ge upp till 1 500 kronor högre pension i månaden, visar Pensionsmyndighetens beräkningar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Så för man över

• Skicka in en blankett, som finns på Pensionsmyndighetens webbplats, senast den 31 januari.
• Då förs intjänad premiepensionsrätt under året över till den angivna partnern.
• Överföringarna fortsätter tills de stoppas och upphör automatiskt vid skilsmässa.
• Det går bara att föra över hela premiepensionen, inte delar.
• Det går inte att föra över redan intjänad pension. Det går inte heller att få tillbaka det man en gång har avstått.
• Vid överföring av premiepensionsrätter minskas beloppet med åtta procent. Mottagaren får alltså 92 procent av det belopp som man för över.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas