Nyheter

Chockprognos: varannan blir dement

Varannan svensk kan komma att drabbas av demenssjukdom. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Publicerad 2012-02-14

De alarmerande resultaten kommer från en stor granskning av demensutvecklingen bland 85-åringar och äldre.
– På fem till sju år ökade andelen demenssjuka med 40 procent, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, till SVT:s Västerbottensnytt.

Något vid operation
Ett överraskande resultat i rapporten tyder på att kranskärlsoperationer ökar risken att drabbas. Det rimmar med tidigare fynd som visar att de som genomgått höftledsoperationer och efteråt blivit förvirrade också i mycket större utsträckning utvecklade demens.
Nu ska forskarna söka efter faktorer vid operationen som kan förebyggas så att risken minskar.

Allvarlig börda
Sedan början av 2000-talet har forskarna i den så kallade Gerda-studien undersökt äldre i Västerbotten och finländska Österbotten. De är nu snart klara med tioårsuppföljningen.
Efter sommarens hembesök hos äldre i Västerbottens inland kommer bilden att vara helt klar.
Resultatet är en kalldusch för landets ansvariga politiker som redan med dagens prognoser ser en hög demografisk vårdtröskel i en nära framtid.

Hälften kan drabbas
– Om den ökning vi sett under 2000-talet skulle gälla för hela Sverige innebär det att långt mer än hälften av Sveriges nuvarande befolkning kommer att drabbas av demens, säger Yngve Gustafson.
– Även om ökningen bara skulle vara hälften så stor som vad vi sett kommer det att innebära att ungefär varannan drabbas av demenssjukdom, säger Yngve Gustafson.

Hittills har man trott att 250 000 personer kommer att vara sjuka i demens år 2050. Med den nya rapporten måste man plussa på med ytterligare 100 000 personer.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Gerda-studien

Arbetet påbörjades 2000 med intervjuer av 85- 90-, 95-åringar och äldre i Umeå och fem kommuner i Västerbottens inland. Sedan 2005 ingår också finländska Österbotten i studien, som sedan dess har byggt upp en gerontologisk regional databas, Gerda.
Geriatriker, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och samhällsvetare vid Umeå universitet samt ett par högskolor och universitet i Åbo och Vasa i Finland samarbetar i olika delprojekt. Ett tiotal doktorsavhandlingar har hittills publicerats.
Källa: Forskning & Medicin

Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor.
Ett flertal hjärnfunktioner påverkas – minne, förmåga att tänka, planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva och kontrollera sina känslor.
Några vanliga demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och frontallobsdemens.
Källa: Demensförbundet

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas