Demensvården: Landsting struntar i nationella riktlinjer
Nyheter | Ojämlikt
Demens utreds inte. Knappt en tredjedel får läkemedel. Foto Colourbox

Demensvården: Landsting struntar i nationella riktlinjer

Färre än varannan person som tar kontakt med en vårdcentral för en misstänkt demenssjukdom får en utredning. Därmed följs inte de nationella riktlinjerna av landstingen.

Publicerad 2014-03-07

Socialstyrelsen har för första gången utvärderat de nationella riktlinjerna för demenssjukdom som tillkom 2010.

Granskningen visar en rad allvarliga brister.

En central rekommendation i riktlinjerna är att en person måste få en så kallad basal utredning där han eller hon bland annat genomgår minnestest, datortomografi och blodprovstagning. Detta för att fastställa vilken typ av demenssjukdom personen har så att rätt medicinsk behandling snabbt kan sättas in.

Men detta sker alltså bara för varannan drabbad person.

– Det är oroväckande att många inte får en fullständig demensutredning, säger Vera Gustafsson, utredare vid Socialstyrelsen i en kommentar.

De personer som väl har fått sin diagnos får sedan i många fall en undermålig behandling.

Socialstyrelsen har jämfört förskrivningen av demensläkemedel och den bedömda förekomsten av Alzheimers sjukdom. Resultatet: mindre än en tredjedel av de som insjuknat får någon medicin.

– Det sker en underbehandling av de här personerna. Fler bör få de läkemedel som finns och som kan lindra symptomen, säger Vera Gustafsson.

En tredje allvarlig brist är det återkommande problemet med ojämlik vård beroende på var i Sverige man råkar bo.

Skillnaderna är mycket stora mellan landstingen när det gäller både väntetider och utredningstider, konstaterar Socialstyrelsen.

Andelen personer som behandlas med demensläkemedel varierar också kraftigt mellan landstingen. I exempelvis Örebro behandlas färre än var femte person med Alzheimers sjukdom med demensläkemedel, medan nästan hälften i Västerbotten får behandling.

Finns det då ingenting i Socialstyrelsens granskning som är positivt? Jo, den som väl har fått plats i särskilt boende med särskild kompetens för demenssjukdom får det allt bättre, bedömer myndigheten.

Flera faktorer har förbättrats:

– Platserna i demensboendena har ökat med 6 000 mellan 2002 och 2012

– De flesta boenden består av små enheter

– Personalen arbetar alltmer med personcentrerad omvårdnad

– Förskrivningen av antipsykospreparat minskar stadigt

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

15 000 varje år

I Sverige finns idag 160 000 personer med demenssjukdom.

Varje år insjuknar 15 000 personer i Alzheimers sjukdom.

Om 35 år förväntas antalet personer med demenssjukdom ha fördubblats.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas