”Förtroendet faller för pensionssystemet”
Nyheter | Pensioner
Foto: Colourbox

”Förtroendet faller för pensionssystemet”

Pensionssystemet håller på att förlora sin förmåga att ge inkomsttrygghet. Det säger Pensionsmyndighetens nye generaldirektör Daniel Barr.

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-18

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Daniel Barr att dagens utveckling aktualiserar ”samma grundläggande politiska fråga som restes i ATP-omröstningen – ska det allmänna pensionssystemet stå för grundtrygghet eller inkomsttrygghet?”

Då, 1957, vann inkomsttryggheten – efter en uppslitande politisk diskussion. Systemet reformerades på nytt för 20 år sedan med målet att ge lika hög pension som det gamla.

Tilliten brister

Men systemet brottas med ”förtroendeproblem”, skriver Daniel Barr. Det glasklara och utlovade sambandet mellan arbetad tid och pensionens storlek är nära att brista.

Den ökande medellivslängden sätter ytterligare press på systemet. Samtidigt görs ännu fler insatser för de svagaste, vilket är ”behjärtansvärt”, men samtidigt innebär att kopplingen mellan inkomst och pension försvagas ännu mer, menar Daniel Barr som summerar:

”Skillnaden i allmän pension mellan att inte ha någon livsinkomst och ha en genomsnittlig har nu minskat till runt 1 500–2 000 kronor i månaden om näraliggande bidrag såsom bostadstillägg och äldreförsörjningsstödet beaktas.”

Skillnaden

Grundtrygghet: pension eller annan förmån som bestämts för grundläggande levnadsstandard.
Inkomsttrygghet: pension eller annan förmån som betalas som andel av tidigare inkomst.

Dölj faktaruta

Trots det finns idag ingen politisk enighet om att höja premierna till det allmänna pensionssystemet, fortsätter Daniel Barr.

Daniel Barr.

”Inom flera av tjänstepensionsområdena har man dock höjt avsättningarna avsevärt. Det innebär att det allmänna pensionssystemet ytterligare håller på att förskjutas mot ett grundtrygghetssystem och att inkomsttryggheten i större utsträckning överlåts till arbetsmarknadens parter.”

Höja avgifterna

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson välkomnar Daniel Barrs öppenhet med pensionssystemets svagheter.

– Vi har länge varnat för den utveckling som Pensionsmyndighetens nye generaldirektör tar upp – med en sviktande tillit för pensionssystemet och en allt svagare koppling mellan arbete och pension, skriver Eva Eriksson på seniorbloggarna.com.

Eva Eriksson framhåller SPF Seniorernas uppfattning att pensionsavgifterna behöver höjas, ”och komma både dagens och framtidens pensionärer till del genom högre pensioner”.

Eva Eriksson. Foto: Tomas Södergren

Hon menar också att pensionssystemet måste utvärderas i grunden. Effekterna av systemet är orättvisa och orimliga.

– Hälften av landets seniorer lever på inkomster på som mest 13 500 kronor efter skatt, och det ser inte ljusare ut för framtidens pensionärer. Ändå fortsätter ansvariga politiker att ducka och hoppas istället både på att människor jobbar längre och att tjänstepensionerna ska fortsätta rädda ekonomin på äldre dagar.

En bättre debatt

Hur vill då Daniel Barr lösa problemet med förtroendekrisen för pensionssystemet?

Här finns inget rätt eller fel. Ställningstagandet är i grunden en politisk-ideologisk fråga, menar han.

”Jag tror dock det är viktigt att denna typ av överväganden lyfts upp i den politiska debatten på ett bättre sätt än hittills om det långsiktiga förtroendet för systemet ska stärkas. Jag är som myndighetsföreträdare redo att bidra med underlag för sådana diskussioner.”

Daniel Barr

Daniel Barr tillträder denna vecka som Pensionsmyndighetens nye generaldirektör. Senast har Daniel Barr arbetat som produktdirektör och chef för produktenheten på Folksam.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas